Pål Fossland Moa

Førstelektor Fakultet for biovitenskap og akvakultur
E-post:
pal.f.moa@nord.no
Tlf:
+47 74 11 21 13
Mobil:
Kontor:
STEP 327