Ranveig Salater Rotmo

Faggruppeleder Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
ranveig.s.rotmo@nord.no
Tlf:
74022936
Mobil:
95130717
Kontor:
Bodø, Hovedbygning E228

Om meg/bakgrunn

Sykepleier med videreutdanning i organisasjon og ledelse,og praktisk pedagogikk. Har master i offentlig ledelse (MPA). 
Har jobbet som leder innen kommunehelsetjeneste fram til 2016. Begynte da som universitetslektor ved Nord Universitet. Har jobbet i åremålsstilling som faggruppeleder for faggruppen sykepleie i FSH siden 2018.

Interessefelt; organisasjon og ledelse, kommunehelsetjeneste, e- helse og simulering

Undervisning/veiledning

Primærhelsetjeneste, simulering, praktiske ferdigheter, organisasjon og ledelse