Raphael Kubeba Tabase

Postdoktor Fakultet for biovitenskap og akvakultur
E-post:
raphael.k.tabase@nord.no
Tlf:
+47 74112163
Mobil:
Kontor:
STEP 347