Regine Vesterlid Strøm

Førstelektor Fakultet for lærerutd., kunst og kultur
E-post:
regine.v.strom@nord.no
Tlf:
+47 75 51 77 33
Mobil:
Kontor:
CA3457

Om meg/bakgrunn

Regine Vesterlid Strøm er førstelektor (PhD) ved Fakultet for lærerutdanning og kunst- og kulturfag (FLU). Arbeidet er knyttet til musikk i grunnskolelærerutdanningene, master i logopedi og master i praktisk kunnskap. Arbeidsoppgavene er seksjonskoordinering og emneansvar, undervisning i sang, korledelse og musikkpedagogikk og veiledning av studenter som skriver oppgaver innen musikk- og kunstrelaterte emner på bachelor,- master og PhD-nivå samt logopediske emner innen stemmefeltet. 

Publikasjoner:

Strøm, R. V., Eiksund, Ø. J. & Balsnes, A. H. (2022). Introduksjon til Samsang gjennom livsløpet.  I R. V. Strom, O. J. Eiksund & A. H. Balsnes (Red.), Samsang gjennom livsløpet, (MusPed:Research No. 5, kap. 1, s. 7–27). Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.162.ch1

Strøm, R. V., Eiksund, Ø. J. & Balsnes, A. H. (2022). Introduksjon til Samsang gjennom livsløpet. I R. V. Strøm, Ø. J. Eiksund & A. H. Balsnes (Red.), Samsang gjennom livsløpet (MusPed:Research No. 5, kap. 1, s. 7–27). Cappelen Damm Akademisk. 
https://doi.org/10.23865/noasp.162.ch1​

Strøm, R. V. & Knigge, J. (2022). Konstitueringen av en semiprofesjonell jentekorpraksis: En retrospektiv empirisk studie om frambringelsen av varige kulturelle verdier i et jentekor. I R. V. Strøm, Ø. J. Eiksund & A. H. Balsnes (Red.), Samsang gjennom livsløpet (MusPed:Research No. 5, kap. 5, s. 129–171). Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.162.ch5​

Strøm, R. V. (2021). Det usikre sangerlivet. En livshistoriestudie på langs og på tvers i klassiske sangeres sosiale praksis. Cappelen Damm Akademisk. https://doi.org/10.23865/noasp.125  ​

Utdanning:

- PhD i studier av profesjonspraksis, fagområde musikk, Nord univ​​​​​​ersitet, 2018

- Utøvende sangutdanning, NTNU, 1995-1997

- Hovedfag i musikkvitenskap, NTNU, 1996

- Allmennlærerutdanning med årsenheter i mediekunnskap og musikk, og halvårsenhet i spesialpedagogikk, Bodø Lærerhøgskole, 1989

 Tidligere jobber:

- Frilans sanger (mezzosopran)

- Studieleder for faglærerutdanninger i musikk, dans og drama ved Universitetet i Nordland (Nord universitet), 2005-2008

- Universitetslektor ved musikkseksjonen, HiBO, UiN, 1997-2005

- Lærer i kulturskolen, Trondheim 1996-1997

- Spesialpedagog ved Asphaugen vgs. (nå Bodø vgs.), 1990-1992

- Rektor ved Givær skole, 1989-1990

- Lærer i grunnskolen, Bodø kommune, 1988-1989, 1990​