Rikke Mo Veie

Leder trafikkfag Handelshøgskolen
E-post:
rikke.m.veie@nord.no
Tlf:
+47 74 82 37 12
Mobil:
+47 938 26 120
Kontor:
STJCA 3FLØY2