Rita Dahle Kolstad

Avdelingsingeniør Fakultet for biovitenskap og akvakultur
E-post:
rita.d.kolstad@nord.no
Tlf:
+47 75 51 72 78
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hoved Campus 2084