Rita Lundestad

Universitetslektor Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
rita.lundestad@nord.no
Tlf:
+47 75 12 97 28
Mobil:
Kontor:
MOCA 304D