Roger Sørheim

Professor Handelshøgskolen
E-post:
roger.sorheim@nord.no
Tlf:
Mobil:
Kontor: