E-post:
roy.a.waade@nord.no
Tlf:
+47 74 02 25 74
Mobil:
Kontor:
Levanger, C Nylåna 3.228

Om meg/bakgrunn

Roy A. Waade (1962), er dosent ved Nord Universitet, avd. Levanger. Han har doktorgrad på emnet «Soundpainting som kompositorisk-improvisatorisk verktøy» (2016) og bl.a. publisert diverse artikler som Evaluering av konsertformidling i høyere utdanning, ( Waade& Dalane, i «Higher Education as Context for Music Pedagogy Research" 2021), Composition in the classroom in Norwegian elementary school.(Waade& Reknes i antologien: “The Routledge Companion To Teaching Music Composition in Schools: International Perspectives”, 2022),  Blix & Waade: Soundpainting som musikalsk læringsverktøy i kulturskolen- sett i forhold til den nye «Rammeplan for kulturskolen: Mangfold og fordypning».  JASEd: Journal for Research in Arts and Sports Education, 2019), Den engasjerte eleven (Cappelen Damm Akademisk 2018)  og "Why do we have to improvise?» ( i Musicworks Vol. 20, Australia 2015).

Waade har tidligere vært lærer både i grunnskolen, videregående skole, i folkehøgskolen og i kulturskolen (hvor han også har vært rektor).  Han er dessuten aktiv som både musiker, arrangør, komponist og dirigent for bl.a. fusionband, kor og storband.  Han har flere Rikskonsert-turneer og flere plateutgivelser bak seg, bl.a. Roy Waade- and beyond (2022), Perceptions & Perspectives (2021), The Family Project (2020),  Roy Waade og Midtnorsk Soundpaintings-ensemble: Live på Stiklestad (2016). , Gjør døren høy (2012), Waade-Edvardsen-Project (2013) og Waade Project: Hidden wishes (2008). Han har hatt ulike verv i Norsk Musikkråd, vært jurymedlem ved ulike prisutdelinger og kursholder i samspill og improvisasjon, bl.a. for Kulturskolerådet og Musikk i skolen, og vært med i ulike nasjonale læreplan-utvalg i regi av Kunnskapsdepartementet. Waade har også vært gjesteforeleser i samspill og improvisasjon ved utenlandske høgskoler og deltatt på flere internasjonale konferanser.