Runar Jakobsen Unhjem

Førsteamanuensis Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
runar.j.unhjem@nord.no
Tlf:
+47 75 51 78 40
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hovedbygning E218