Runar Johannesen

Universitetslektor Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
runar.johannesen@nord.no
Tlf:
7402 2914
Mobil:
90772044
Kontor:
Levanger, B Hovedbygning 334

Om meg/bakgrunn

Jeg er universitetslektor, og har vært ansatt ved FSH på veilederstudiet ved Hint/Nord siden 2010, og er nå emneansvarlig for både Veiledningspedagogikk for helse- og sosialfag 1 og 2. Der underviser og veileder jeg også. Jeg er grunnskolelærer med master i idrettsvitenskap og kroppsøving. I tillegg har jeg en årsenhet i veiledningspedagogikk. For tiden er jeg også engasjert i en stilling ved FLU, og Universitetsskoleprosjektet. Der underviser jeg ved Veiledning og mentor som foregår ved to lokale skoler, Ytterøy og Nesheim.

Jeg har for tiden permisjon fra stillingen som lærer ved Frol bs.


Undervisning/veiledning

Jeg underviser i veiledningspedagogikk, og temaene personsentrert veiledning, kognitiv veiledning, gestaltveiledning, kommunikasjon, pedagogikk og læringssyn, personlig utvikling og tverrfaglig samspill.