Rune Bostad

Førstelektor II Handelshøgskolen
E-post:
rune.bostad@nord.no
Tlf:
Mobil:
Kontor: