Ruth-Elin Ingeborg Øfsti

Universitetslektor Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
ruth.ofsti@nord.no
Tlf:
+47 74 02 26 44
Mobil:
Kontor:
Levanger, B Hovedbygning 315

Om meg/bakgrunn

Gjennom​ PhD prosjektet mitt forsker jeg på hvordan sykepleiere i hjemmesykepleien observerer og dokumenterer helsetilstanden hos eldre hjemmeboende pasienter med KOLS.

Er emneansvarlig i E-helse og sykepleiefaglig ledelse og tjenesteutvikling.

Medlem av forskningsgruppa PASDI

Har tidligere erfaring og utdanning i skipsfart, lufttrafikkledelse, akuttsykepleie og IT (IT-kandidat).

Tidligere leder for kommunalt trafikksikkerhetsutvalg(Stjørdal) i 8 år. Utvalget etablerte "trafikksikkerhetsdagen" og ble tildelt Fylkes Trafikksikkerhetspris.

Undervisning/veiledning

Underviser i e-helse​​​ (digital dokumentasjon og samhandling), på masterstudiet i helsevitenskap.

Synes det er gøy å kunne bidra på ferdighetsavdelingen.

Forskning

Se Kristin