Ruth Marie Stensland Donovan

Universitetslektor Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
ruth.m.donovan@nord.no
Tlf:
+4775517979
Mobil:
92025511
Kontor:
Bodø, Hovedbygning E241

Om meg/bakgrunn

Sykepleier, forfatter, universitetslektor og mangeårig pårørende innen psykisk helse/rus. Selv om mye er blitt bedre i tjenestene, er det fortsatt en lang vei å gå før personer med psykiske lidelser, rus og avhengighet, ikke bare overlever, men også opplever seg verdifulle i et samfunn, og i en helsetjeneste, hvor stigma og skam ikke lengre eksisterer. Jeg vil jobbe for at utdanningene øker sin innsats for å fremme holdninger, kunnskap og kompetanse for å komme på et nivå hvor myter, fordommer og stigma pakkes vekk og erstattes av en kunnskapsbasert, empatisk, kreativ og medfølende praksis.​​​

Undervisning/veiledning

Jeg underviser i helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge på bachelorprogrammet i sykepleie. Underviser også i helsefremmende arbeid, psykisk helse/rus, ABC for mental sunnhet, implementering av kunnskapsbasert praksis, sosial markedsføring, inovasjon- og endringsledelse.