Sandra Rosemarie Jervås

Stipendiat Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
sandra.r.jervas@nord.no
Tlf:
+47 75 51 70 46
Mobil:
90137022
Kontor:
Bodø, Hovedbygning 33028

Om meg/bakgrunn

Universitetslektor i Sosialt arbeid

Undervisning, seminarer, emneansvar,​​ sensur ved s​osialt arbeid og barnevern på Bachelornivå

 

 
Utdanning
  • Universitetspedagogikk, Nord Universitet 2020
  • Yrkesfaglig veiledning (30STP) , Nord Universitet 2018/2019
  • Master i Flerkulturelt forebyggende arbeid med barn og unge, Høgskolen i Telemark, 2013
  • Bachelor i Sosialt arbeid (Sosionom), Nord Universitet,  2011

 

 

Arbeidserfaring​ fra praksisfeltet:​
  • Flyktningkontor, Bosetting og integrering av enslige mindreårige flyktninger
  • NAV Arbeid og ytelser, Dagpenger
  • NAV Lokalkontor, Kvalifiseringsprogrammet og økonomisk sosialhjelp
  • Avlastning for barn- og unge med medfødt og/ eller ervervede funksjonsnedsettelser 
  • Bofellesskap for voksne med funksjonshemning