Sigbjørn Børreson Skirbekk

Stipendiat Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
sigbjorn.skirbekk@nord.no
Tlf:
+4775517129
Mobil:
Kontor:
Bodø, Samfunnet E310

Om meg/bakgrunn

Arbeider som doktorgradsstipendiat med et prosjekt om implementeringen av videodømming i norsk fotball, med fokus på hvordan kvinnelige og mannlige toppdommeres muligheter og karrierebetingelser, samt dommerrollen, påvirkes.

 

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), NTNU (2021)

Arbeidet som læringsassistent i samfunnsvitenskapelig metode (SOS1002) ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap på NTNU (2019-2020)
MSc. Idrettsvitenskap, NTNU (2020)
BSc. Samfunns- og Idrettsvitenskap, NTNU (2018)

 

Medlem av forskningsgruppen RESPONSE (https://site.nord.no/response/)  ved Nord universitet

Medlem av faggruppen Ledelse og Innovasjon ved Nord universitet

Deltaker ved forskerskolen DIGIT (Norwegian Research School on Digitalization, Culture and Society) https://www.digitresearchschool.no/

​ 


Forskning

Pågående doktorgradsprosjekt: Hvilke betydning har implementeringen av VAR for toppdommerrollen i norsk fotball? (arbeidstittel) (2021-2024)

 

Del av det nordiske forskningsprosjektet 'Women in a Digitized Sports Culture'  (2022-2023)