Sine Maria Herholdt-Lomholdt

Førsteamanuensis Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
sine.m.herholt-lomholdt@nord.no
Tlf:
+47 75517996
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hovedbygning E 254