Siri Beate Arntzen

Seniorrådgiver Forskning og utvikling
E-post:
siri.b.arntzen@nord.no
Tlf:
+4774022835
Mobil:
Kontor:

Om meg/bakgrunn

Jeg er ansvarlig for samfunns- og næringslivskontakt på Nord og sitter i Avdeling for Forskning og Utvikling. Her jobber jeg for å koble Nords forskning tettere på samfunns- og næringslivets problemstillinger, og tilrettelegge for bedre og tettere samarbeid på tvers av fag og sektorer. Et utstrakt mål er å oppfylle Nords strategiske mål om å bli en tydeligere drivkraft for innovasjon og entreprenørskap, og en pådriver for bærekraftig utvikling og verdiskaping. 

Jeg har en MSc i Local Economic Development fra London School of Economics og en BSc i samfunnssikkerhet og miljø fra UiT - Norges Arktiske Universitet. Jeg har flere års erfaring som konsulent i økonomisk utvikling fra selskapet Arup i London hvor jeg spesialiserte meg på innovasjonsverktøy som testbeds og innovasjonsdistrikter, samt skaleringsbedrifter.