Siri Gro Steinnes

Seniorrådgiver Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
siri.g.steinnes@nord.no
Tlf:
+47 74 02 26 32
Mobil:
Kontor:
Levanger, C Nylåna 4.202

Om meg/bakgrunn

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

Akkreditering og reakkreditering av studier på Fakultet for sykepleie og helsevitenskap

Medlem av sentralt akkrediteringsteam i Nord universitet

Saksbehandling for lokalt utdanningsutvalg i saker angående akkreditering, reakkreditering og nye studier

Studieplaner

Fagstøtte

Rekruttering av studenter

Studieveiledning for følgende studieprogram: Bachelor i sykepleie, Veiledningspedagogikk 1, Veiledningspedagogikk 2, Veiledningspedagogikk 3, Musikkbasert miljøbehandling, Kunst og kultur i helse og omsorg

Saksbehandling av studentsaker: Godkjenning og innpassing, utveksling, individuelle utdanningsplaner, permisjoner, fjerde forsøk på eksamen, studierett, saksutredning for oversendelse til Klagenemnda

 

Utdanning:

Sivilingeniør i kjemi (NTH)

Praktisk-pedagogisk utdanning (årsstudium, HiNT)

Ledelse og personalarbeid (årsstudium, HiNT)

Veiledningspedagogikk 1, 2 og 3 (årsstudium, HiNT/Nord universitet)

 

Arbeidserfaring:

28 års arbeidserfaring fra UH-sektoren, av disse 25 år ved Høgskolen i Nord-Trøndelag/Nord universitet.