Sissel Pettersen

Stipendiat Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
sissel.pettersen@nord.no
Tlf:
+4774212366
Mobil:
Kontor:
NAM2 2137