Sølvi Kjeldsø Fastvold

Kontorsjef Fakultet for lærerutd., kunst og kultur
E-post:
solvi.k.fastvold@nord.no
Tlf:
+47 75 51 74 55
Mobil:
99485039
Kontor:
Bodø, Hovedbygning 342824

Om meg/bakgrunn

Utdanning
Master i akvakultur, Norges landbrukshøgskole.
Videreutdanning innen prosjektledelse, ledelse og entreprenørskap.

Arbeidsansvar ved Nord universitet
Jeg er kontorsjef for studieadministrasjonen ved Fakultet for lærerutdanning og kunst og kulturfag.
Ansvar for administrering av studieadministrasjonen og støttefunksjonen til vitenskaplig ansatte relatert til studier.

Kontorsted: Bodø