Sølvi Kjeldsø Fastvold

Seniorrådgiver Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
solvi.k.fastvold@nord.no
Tlf:
+47 75 51 74 55
Mobil:
99485039
Kontor:
Bodø, Samfunnet 228

Om meg/bakgrunn

Utdanning
Master i akvakultur, Norges landbrukshøgskole.
Videreutdanning innen prosjektledelse, ledelse og entreprenørskap.

Arbeidsansvar ved Nord universitet
Jeg jobber med etter- og videreutdanningen ved fakultetet samt er ogs studieveileder Master i spesialsykepleie. 

Kontorsted: Bodø