Sølvi Solvoll

Førsteamanuensis Handelshøgskolen
E-post:
solvi.solvoll@nord.no
Tlf:
+47 75 51 78 48
Mobil:
Kontor:
Bodø, Mørkvedgården 261

Om meg/bakgrunn

Jeg jobber for Engage SFU med å fremme entreprenørskap på tvers av utdanningsretninger innenfor høyere utdanning. Engage er et senter for fremragende utdanning som er et samarbeid mellom 5 partnere, hvorav den ene er Handelshøgskolen ved Nord Universitet og de fire andre er partnere ved NTNU.

Jeg har vært gjestereviewer for flere ulike journaler, som The Learning Organization, Small Business Economics, Scandinavian Journal of Management og Søkelys på arbeidslivet. Jeg har også vært i organisasjonskomiteen på konferanser som Nordic Small Business Conference 2012 og Effectuation Conference 2016.

Internasjonalt samarbeid
- Deltaker i samarbeid mellom forskerutveksling mellom Norge og Tyskland (2014-2016)
- Visiting researcher Australian Center of Entrepreneurship (ACE) 4 mnd (2015-2016)
- Stipend fra Erasmus+ for å besøke og hente erfaringer fra bruk av innovasjonslabber (2018)

Undervisning/veiledning

Ulike workshop og undervisningsopplegg knyttet til opplæring i entreprenørskap, entreprenørielle metoder og innovasjon. Eksempelvis har jeg holdt undervisning i følgende tema
* Kvalitativ metode (Handelshøgskolen, 2015)
* Effectuation (Handelshøgskolen, 2017) 
* Offentlig innovasjon (Fakultet for sykepleie og helsevitenskap, 2018)
* Håndtere usikkerhet (Expose Summer School- 2018)
* Innovasjon og forretningsutvikling, (Handelshøgskolen, 2020)

I tillegg har jeg vært faglig ansvarlig for LOST X, en tverfaglig 3-dagers challenge som fokuserte på hvordan studenter i høyere utdanning kan være med å løse utfordringer knyttet til bærekraftig reiseliv i Lofoten. 

Veiledning av studentoppgaver, samt bidrag på konferanser.

Forskning

Mitt forskningsfelt er tredelt
1. Forskning på entreprenøriell atferd, da spesielt knyttet til hvorvidt oppstartbedrifter tar en planleggingstilnærming ("causation") eller en aksjonstilnærming ("effectuation") til oppstartsprosessen
2. Forskning på entreprenørskap i reiselivsnæringen
3. Forskning på entreprenørskapsutdanning. Her er jeg spesielt interessert i hvordan ulike studentaktive læringsformer kan bidra til en god entreprenørskapsutdanning. Jeg er også interessert i hvordan fysiske lokaler kan påvirker gode og skapende prosesser.