Solveig Jennie Breivik

Førstelektor Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
solveig.breivik@nord.no
Tlf:
+47 75 51 75 41
Mobil:
+47 992 32 755
Kontor:
Bodø, Hoved Campus E225

Om meg/bakgrunn

Bakgrunn:
Sykepleier/intensivsykepleier
Hovedfag helsefag
Fagdekan perioden 2006 -11

Kompetanseområder:
​Somatisk sykepleie
Systematisk klinisk undersøkelse og vurdering

Undervisning/veiledning:
​Somatisk sykepleie
Emneansvar grunnleggende sykepleie
Systematisk klinisk undersøkelse og vurdering
Prosedyrekunnskap
Veiledning studenter i praksis
Veiledning bacheloroppgaver

Forskning:
​Klinisk sykepleie
Systematisk klinisk undersøkelse og vurdering

Publikasjoner:
​Link til Cristin