Solveig Margaret Thomassen

Universitetslektor Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
solveig.thomassen@nord.no
Tlf:
+47 75 12 97 19
Mobil:
Kontor: