Steinar Daae Johansen

Professor Fakultet for biovitenskap og akvakultur
E-post:
steinar.d.johansen@nord.no
Tlf:
+47 75 51 78 33
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hovedbygning 2066