Synnøve Dalmo Tollåli

Seniorrådgiver Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
synnove.d.tollali@nord.no
Tlf:
+47 75 51 72 63
Mobil:
Kontor:
Bodø, Samfunnet 229

Om meg/bakgrunn

Studierådgiver og administrativ kontakt for Master i Helsevitenskap, Master i klinisk sykepleie, master i spesialsykepleie og ph.d i studier av profesjonskunnskap.

Min utdanningsbakgrunn er: Hovedfag i Offentlig Politikk og Administrasjon (1991), Cand.mag med Off.pol.og adm/sosialøkonomi/EDB