Tone Elisabeth Berg

Stipendiat Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
tone.e.berg@nord.no
Tlf:
Mobil:
95198670
Kontor:

Om meg/bakgrunn

Med bred erfaring fra privat og offentlig sektor, er samfunnsengasjementet det gjennomgående elementet i yrkesbakgrunnen min. Jeg har blant annet jobbet som kommunal samfunnsutvikler og strategirådgiver, men har lengst fartstid fra mediebransjen. I tillegg har jeg hatt engasjement som sensor og veileder ved Nord universitet. 

Utdanningsbakgrunnen min favner sosiologi, veiledning, ledelse og journalistikk. Jeg har en master i kunnskapsledelse fra Nord universitet med hovedfokus på topplederen som translatør i et samfunn i endring. 

Nå er jeg stipendiat ved faggruppa Ledelse og​ innovasjon. Ph.d.-prosjektet tar utgangspunkt i den norske arbeids- og velferdsmodellen og dens møte med et globalt arbeidsliv på norsk jord. Hovedfokus er lederes forståelser og praksiser i samspillet mellom det lokale og internasjonale.