Tone Elisabeth Berg

Stipendiat Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
tone.e.berg@nord.no
Tlf:
Mobil:
95198670
Kontor:

Om meg/bakgrunn

Jeg har erfaring fra både privat og offentlig sektor, og har blant annet jobbet som veileder ved universitetet og kommunal samfunnsutvikler. Lengst fartstid har jeg i mediebransjen. Samfunnsengasjementet er gjennomgående. Utdanningsbakgrunnen min favner ledelse, sosiologi og journalistikk. Jeg har en master i kunnskapsledelse fra Nord universitet med hovedfokus på topplederen som translatør i et samfunn i endring. 

Nå er jeg stipendiat ved faggruppen Ledelse og innovasjon. Ph.d.-prosjektet mitt tar utgangspunkt i den norske arbeids- og velferdsmodellen i multinasjonale organisasjoner på norsk jord.  Hovedfokus er lederes forståelse og praksis av modellen i møtet mellom lokalt og internasjonalt arbeidsliv.