Tor Erik Jørgensen

Overingeniør Fakultet for biovitenskap og akvakultur
E-post:
tor.e.jorgensen@nord.no
Tlf:
+47 75 51 73 11
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hovedbygning 2067