Tove Synnøve Mentsen Ness

Førsteamanuensis Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
tove.m.ness@nord.no
Tlf:
+47 74 21 23 13
Mobil:
Kontor:
NAM3 3210