Trude Jægtvik

Førstelektor Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
trude.jagtvik@nord.no
Tlf:
+47 75 05 79 77
Mobil:
Kontor: