Trude Karine Olaug Gjernes

Professor Fakultet for samfunnsvitenskap
E-post:
trude.k.gjernes@nord.no
Tlf:
+47 75 51 74 36
Mobil:
Kontor:
CA3023

Om meg/bakgrunn

Bakgrunn:
Cand. Polit i sosiologi/sosialpolitikk, Universitetet i Tromsø (1991). Dr. polit. Sosiologi, Universitetet i Bergen. Amanuensis, sosialarbeiderutdanningen, Høgskolen i Finnmark i perioden 1991- 1995. Stipendiat, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen i perioden 1996-2000. Amanuensis, sosialarbeiderutdanningen, Høgskolen i Finnmark i perioden 2000-2002. Seniorforsker ved Nordlandsforskning i perioden 2002-2007. Førsteamanuensis ved Høgskolen i Bodø i perioden 2007-2009. Seniorforsker ved Nordlandsforskning i perioden 2009-2013. Velferdsgruppa. Tilsatt som Post Doc ved Universitetet i Nordland fra 2013-2014. Tilsatt som professor i velferdssosiologi fra 2014.

Kompetanseområder:
Velferdssosiologi, helsesosiologi herunder forebyggende helsearbeid,sykefravær og demens, kultursosiologi, samfunnsvitenskapelig analyse, forholdet mellom biologi og sosiologi. 

Undervisning/veiledning:
Samfunnsvitenskapelig analyse, forholdet mellom natur og kultur, sosiologisk teori. 
Veiledning på master og PhD-nivå

Forskning:
Min forskning har rettet seg mot: 

Sammenhengen mellom sosiokulturelle forhold og helse,forebyggende helsearbeid og livsstil, demensforskning, sykefravær og arbeid, samarbeid, betydningen av sosial aktivitet, kunnskapsutvikling innen sosialt arbeid 

Pågående forskningsprosjekter:

  • Collaboration systems in the protection of citizenship for persons with dementia
  • Hvordan påvirker sosio-kulturelle og materielle forhold helse, sykdom og overlevelse i Finnmark (ulikhet i helse)
  • Balanseprosjektet LIV LAGA

Publikasjoner: 


​​Link til Cristin