Valentin Kokarev

Stipendiat Fakultet for biovitenskap og akvakultur
E-post:
valentin.kokarev@nord.no
Tlf:
+47 75 51 70 16
Mobil:
Kontor:
Bodø, Torggården 405