Vegar Sellæg

Prodekan for utdanning Fakultet for lærerutd., kunst og kultur
E-post:
vegar.sellag@nord.no
Tlf:
+47 74 02 27 67
Mobil:
Kontor:
Levanger, A Bestyrerbolig 109

Om meg/bakgrunn

Utdanning
MSc farmasi/ MBA Business and administration

Arbeidsansvar ved Nord universitet
Podekan for utdanning 

Delegert lederansvar for utdanningsområdet ved fakultet for lærerutdaning og kunst- og kulturfag ved Nord universitet. Leder blant annet fakultetets utdanningsutvalg og internasjonalt utvalg, samt er medlem av fakultetets ledergruppe. 

Undervisning/veiledning

Samfunnsfarmasi, farmakologi, legemiddelteknologi, bachelorveiledning, praktisk idrett.

Forskning

Medlem i forskningsgruppen epidemology and population-based studies. Arbeider med Ph.d. prosjektet: Patterns of psychotropic drug use and help-seeking – A linkage between the HUNT Cohort Study and the Norwegian prescription database