Vilde Blankvoll

Universitetsbibliotekar Forskning og utvikling
E-post:
vilde.blankvoll@nord.no
Tlf:
+4775517161
Mobil:
Kontor:
Bodø, Hovedbygning 2508

Om meg/bakgrunn

Arbeidsoppgaver

  • Undervisning og veiledning i litteratursøk, referansehåndtering og EndNote, m.m.
  • Arbeid med bibliotekets nettsider
  • Forskningsstøtte og utviklingsarbeid
  • Delta i den daglige driften av universitetsbiblioteket i Bodø
Utdanningsbakgrunn
  • Master i bibliotek- og informasjonsvitenskap fra OsloMet
  • Bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap fra HiOA