Wenche Wannebo

Studieleder SPU Fakultet for sykepleie og helsevitenskap
E-post:
wenche.wannebo@nord.no
Tlf:
+47 74 21 23 63
Mobil:
Kontor:
NAM2 2107

Om meg/bakgrunn

Jeg er studieleder på sykepleierutdanningen i Namsos ved Fakultet for Sykepleie og helsevitenskap. Jeg har bakgrunn som sykepleier og helsesykepleier, og hovedfag i helsevitenskap fra psykologisk institutt NTNU. ​I 2018 fullførte jeg doktorgradsstudiet i profesjonspraksis ved Nord universitet der jeg forsket på ungdom​ og psyksik helse.

Før jeg begynte i UHR-sektoren jobbet jeg både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Jeg har også erfaring fra internasjonalt arbeid på barnehjem i Romania og et kvinne-barn helseprosjekt i Mali.

Bakgrunn:

Sykepleier, Namdal sykepleierhøgskole 1986
Helsesøster, Høgskolen i Sør-Trøndelag 1990
Sosialpedagogikk, Nesna Lærerhøgskole 1992
Ex.Phil, NTNU 1995
Ledelse og personalarbeid, Høgskolen i Lillehammer 1997
Statistikk og metode, NTNU 1997
Cand.mag, grad HINT 1998
Cand.polit, (Helsevitenskap) SVT fakultetet NTNU 2001 

PhD i profesjonspraksis, Nord universitet 2018

Arbeidserfaring:

Sykepleier på Sykehuset Namsos

Helsesøster i Namdalseid kommune og i Romania

Lektor og programleder på sykepleierutdanningen HiNT

Studieleder på farmasiutdanningen HiNT/Nord universitet

Studieleder i videregående skole 

Studieleder på sykepleierutdanningen Nord universitet

Undervisning:

Jeg underviser innen psykisk helse og helsefremming, pediatri og andre tema relatert til barn og ungdom 

Forskning:

Jeg forsker på ungdom og psykisk helse, med hovedfokus på hybelboere i videregående skole. Er medlem av forskningsgruppa psykisk helse​

Jeg har også forsket på legemiddelhåndtering i helse- og omsorgssektoren, og er medlem av forskningsgruppa Legemidler og legemiddelhåndteringForskning