Tidsskriftavtaler er under reforhandling, med fare for brudd – last ned artikler du har bruk for nå, og senest 31.01.19!

Sjekk om «dine» tidsskrift/artikler fra Elsevier, Francis & Taylor, Wiley og Springer forsvinner. Universitetsbiblioteket anbefaler alle å laste ned artikler man har behov for å ha tilgang til, innen disse eventuelt forsvinner fra litteratursamlingen.
Universitetsbiblioteket har utarbeidet en oversikt hvor du kan sjekke om dine mest brukte tidsskrift står i fare for å forsvinne fra og med 1. februar.
Den finner du her.

De ti mest brukte Elsevier-tidsskriftene i 2018 vises under. Universitetsbiblioteket har arkivrettighet (dvs. lesetilgang) t.o.m. 2018 for noen av tidsskriftene, selv om avtalen med Elsevier skulle falle bort.
​Mest brukte Elsevier-tidsskrift med arkiv-/ lesetilgang t.o.m. 2018
Mest brukte Elsevier-tidsskrift hvor tilgang forsvinner ved evt. forhandlingsbrudd
Aquaculture
Journal of Business Venturing  
Nurse Edcation today
Journal of Business Research
Ecological Economics
The Lancet
Journal of Cleaner Production
Research Policy
Fish & Shellfish Immunology
International Journal of Nursing Studies

Hvordan finner du åpent tilgjengelige artikler?

Se universitetsbibliotekets informasjonsside om hvordan du finner åpent tilgjengelige artikler (bruk av plugins, kontakt artikkelforfatter for scholarly sharing m.m.).  Denne podkasten fra Universitetet i Tromsø inneholder også gode tips til å finne åpent tilgjengelige vitenskapelige artikler.

Bakgrunn for eventuelt avtalebrudd

Unit (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning) reforhandler avtaler for UH-sektoren med forlagene Elsevier, Taylor & Francis, Wiley og Springer. Det forhandles nå på overtid, og Unit har bedt forlagene innvilge tilgang (grace period) så lenge forhandlingene pågår. Unit oppgir at forlagene har innvilget tilgang til og med 31. januar 2019. Ansatte og studenter må være forberedt på at tilgang til en rekke tidsskrift forsvinner fra og med 1. februar.

Overordnet målsetting for forhandlingene er at de skal føre til en bevegelse mot åpen tilgang (Open Access). Eventuelt bortfall av avtaler vil være resultat av nasjonale forhandlinger i regi av UNIT. Historisk bakgrunn for Units nye forhandlingsposisjon er å finne i 

August 2017: Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang

Juli 2018: UHRs støtteerklæring til Units forhandlingsprinsipper

September 2018: Forskningsrådets tilslutning til Plan S

Du finner mer inngående informasjon om forhandlingene og åpen tilgang på denne nettsiden, som er utarbeidet av UiO, UiB, NTNU og UiT. Merk at du må bruke lenken ovenfor for å sjekke hvilke tidsskrifttitler fra Elsevier, Taylor & Francis, Wiley og Springer som muligens forsvinner ved Nord universitet.