Siste nytt om tidsskriftavtalene

23. april 2019 - OPPDATERING:
Wiley: Fornyet avtale om tilgang inkl Open Access publisering (Publiser og les-avtale).
Elsevier (Science Direct): Avtalen fornyet som «publiser og les»-avtale frem til 2021.
Springer: Tilgangen blir foreløpig opprettholdt ut april mens forhandlingene fortsetter.
Taylor and Francis: Holder tilgangen åpen ut mai (forhandlinger pågår).

Ny avtale med Elsevier er inngått frem til 2021. Dette er en avtale av typen «publiser og les»  som vil gjøre det mulig for norske forskere å publisere i ca 90 prosent av Elseviers tidsskrifter. Avtalen gir en tydelig dreining mot open access der et betydelig antall artikler kan publiseres åpent hvert år i hovedtyngden av Elseviers tidsskrifter. Kostnadene for publisering ligger innenfor rammen av det institusjonene betaler i dag. Fremdeles er enkelte sentrale medisinske og naturvitenskapelige tidsskrift som bl.a The Lancet og Cell utenfor avtalen, det samme er et antall tidsskrift utgitt på vegne av vitenskapelige selskaper. Vi vil komme tilbake med detaljert informasjon om avtalen fortløpende.

Les pressemelding fra UNIT 23.04.2019 
Les mer om hovedtrekkene i avtalen her 

Ny avtale med Wiley gjør artikler fra norske forskere åpent tilgjengelig. Med en etter norske forhold unik «publiser og les-avtale», får norske forskere publisere åpent i Wileys velrenommerte tidsskrift. Avtalen er i tråd med regjeringens «Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler» og bidrar til modernisering og omstilling av forskning. Les pressemelding fra Unit 15.03.2019.

Taylor and Francis: Forhandlinger pågår fortsatt, tilgang opprettholdes ut mai. Ved avtalebrudd har du slik arkivtilgang.

Springer: Tilgangen blir opprettholdt ut april mens forhandlingene fortsetter. Ved avtalebrudd har du ingen arkivtilgang. Se liste over tidsskriftstitler som faller bort.

Hvordan finner du åpent tilgjengelige artikler?

Se universitetsbibliotekets informasjonsside om hvordan du finner åpent tilgjengelige artikler (bruk av plugins, kontakt artikkelforfatter for scholarly sharing m.m.). Denne podkasten fra Universitetet i Tromsø inneholder gode tips til å finne åpent tilgjengelige vitenskapelige artikler. Du kan også bruke bibliotekets fjernlånstjeneste.

Bakgrunn for eventuelt avtalebrudd

Unit (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning) reforhandler avtaler for UH-sektoren. Det er som nevnt brudd med Elsevier. For  Wiley er det inngått ny avtale. For Taylor & Francis, Wiley og Springer forhandles det forstatt på overtid. Overordnet målsetting for forhandlingene er at de skal føre til en bevegelse mot åpen tilgang (Open Access). Eventuelt bortfall av avtaler vil være resultat av nasjonale forhandlinger i regi av UNIT. Historisk bakgrunn for Units nye forhandlingsposisjon er å finne i  Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang (august 2017), UHRs støtteerklæring til Units forhandlingsprinsipper (juli 2018) og Forskningsrådets tilslutning til Plan S (september 2018).

Du finner mer inngående informasjon om forhandlingene og åpen tilgang på denne nettsiden, som er utarbeidet av UiO, UiB, NTNU og UiT. Merk at du må bruke lenkene ovenfor for å sjekketidsskrifttitler fra Elsevier, Taylor & Francis, Wiley og Springer som forsvinner/muligens forsvinner ved Nord universitet.