Siste nytt om tidsskriftavtalene

15. mars 2019 - OPPDATERING:
Wiley: Fornyet avtale om tilgang inkl Open Access publisering (Lese- og publisere-avtale).
Elsevier (Science Direct): Avtalen avsluttes.Artikler forventes å bli utilgjengelige innen kort tid.
Springer: Tilgangen blir opprettholdt fram til 15. april mens forhandlingene fortsetter.
Taylor and Francis: Holder tilgangen åpen inntil videre. (Forhandlinger pågår).
Ny avtale med Wiley gjør artikler fra norske forskere åpent tilgjengelig. Med en etter norske forhold unik «publiser og les-avtale», får norske forskere publisere åpent i Wileys velrenommerte tidsskrift. Avtalen er i tråd med regjeringens «Nasjonale mål og retningslinjer for åpen tilgang til vitenskapelige artikler» og bidrar til modernisering og omstilling av forskning. Les pressemelding fra Unit 15.03.2019.

Tilbudet fra Elsevier (vedr. Science Direct) er langt fra å oppfylle kravene fra Norge om åpen tilgang til forskningsartikler. Det er heller ingen bevegelse i avtalens periode mot å betale for publisering istedenfor å betale for lesetilgang. Avtalen med Elsevier blir derfor ikke fornyet for 2019. Rektoratene ved universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim stiller seg bak beslutningen. Les pressemeldingen fra Unit om forhandlingsbruddet 13.03.19 med Elsevier.

Universitetsbiblioteket anbefaler alle å laste ned artikler man har behov for å ha tilgang til, innen disse eventuelt forsvinner fra litteratursamlingen.

Elsevier (Science Direct): Sjekk hvilke titler du fortsatt har arkivtilgang til her.
Taylor and Francis: Forhandlinger pågår fortsatt, usikkert hvor lenge tilgangen opprettholdes. Ved avtalebrudd har du slik arkivtilgang
Springer: Tilgangen blir opprettholdt fram til 15. april mens forhandlingene fortsetter. Ved avtalebrudd har du ingen arkivtilgang. Se liste over tidsskriftstitler som faller bort.

De ti mest brukte Elsevier-tidsskriftene (i Science Direct) i 2018 vises under. Universitetsbiblioteket har arkivrettighet (dvs. lesetilgang) t.o.m. 2018 for noen av titlene.

​Mest brukte Elsevier-tidsskrift med arkiv-/ lesetilgang t.o.m. 2018
Mest brukte Elsevier-tidsskrift hvor tilgangen nå forsvinner
Aquaculture
Journal of Business Venturing  
Nurse Edcation today
Journal of Business Research
Ecological Economics
The Lancet
Journal of Cleaner Production
Research Policy
Fish & Shellfish Immunology
International Journal of Nursing Studies

Hvordan finner du åpent tilgjengelige artikler?

Se universitetsbibliotekets informasjonsside om hvordan du finner åpent tilgjengelige artikler (bruk av plugins, kontakt artikkelforfatter for scholarly sharing m.m.). Denne podkasten fra Universitetet i Tromsø inneholder gode tips til å finne åpent tilgjengelige vitenskapelige artikler. Du kan også bruke bibliotekets fjernlånstjeneste.

Bakgrunn for eventuelt avtalebrudd

Unit (Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning) reforhandler avtaler for UH-sektoren. Det er som nevnt brudd med Elsevier. For  Wiley er det inngått ny avtale. For Taylor & Francis, Wiley og Springer forhandles det forstatt på overtid. Overordnet målsetting for forhandlingene er at de skal føre til en bevegelse mot åpen tilgang (Open Access). Eventuelt bortfall av avtaler vil være resultat av nasjonale forhandlinger i regi av UNIT. Historisk bakgrunn for Units nye forhandlingsposisjon er å finne i  Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang (august 2017), UHRs støtteerklæring til Units forhandlingsprinsipper (juli 2018) og Forskningsrådets tilslutning til Plan S (september 2018).

Du finner mer inngående informasjon om forhandlingene og åpen tilgang på denne nettsiden, som er utarbeidet av UiO, UiB, NTNU og UiT. Merk at du må bruke lenkene ovenfor for å sjekketidsskrifttitler fra Elsevier, Taylor & Francis, Wiley og Springer som forsvinner/muligens forsvinner ved Nord universitet.