Databaser

Her finner du en oversikt over databaser i abonnement og gratisressurser.

PDF Databasetilgang hjemmefra        

 Ekstrapassordliste for tidsskrifter med egne brukernavn/passordA B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 
A

ABI/INFORM

Tilgang

I denne databasen finner du artikler innen økonomi og ledelse og i tillegg industrirapporter, markedsrapporter, bedriftsinformasjon og landinformasjon.

Academic Search Premier

Tilgang

Ca. 4600 tidsskrifter i fulltekst (tverrfaglig)

ACM Digital Library


ACM Digital Library er en omfattende fulltekstsamling av artikler og konferanse-papers fra The Association for Computing Machinery. ACMs Digital Library er verdens største samling av informasjon innen informatikk, IT og telekommunikasjon.

AGRIS

Åpen tilgang

Referanser til litteratur innen landbruk, skogbruk, husdyrbruk og akvakultur samlet av AGRIS, The Food and Agriculture Organization (FAO). (1975-)

AMED (Allied and complementary Medicine)

Tilgang   Ekstern tilgang fås ved å lage en konto på www.helsebiblioteket.no

Bibliografisk database innen fysioterapi, ergoterapi, palliativ behandling, logopedi, rehabilitering og alternativ medisin

ASFA

Tilgang 

Denne databasen inneholder akvatisk biologi og fiskerilitteratur og dekker alle aspekter innenfor ferskvann/brakkvann/marint miljø. Databasen går tilbake til 1978 og oppdateres månedlig med ca 3.700 referanser. Over 5000 tidsskrifter, rapportserier o.l. indekseres. Inneholder ca. 1 million referanser.

ATEKST

Tilgang 
                       
ATEKST er Norges mest omfattende tekstarkiv og omfatter ca. 100 norske aviser og tidsskrifter pluss NTB tilbake til midt på 1980-tallet. Mediearkivet inneholder ca. 440 svenske aviser og tidsskrifter fra samme tidsrom. Basen inneholder også et omfattende webarkiv samt en analysetjeneste for ulike sammenstillinger over søkeresultatet i en definert tidsperiode.


B

BASE (Bielefeld Academic Search Engine)

BASE er en av verdens mest voluminøse søkemotorer, spesielt for faglige nettressurser. BASE tilbyr mer enn 120 millioner dokumenter fra mer enn 6000 kilder. Du kan få tilgang til hele teksten på ca 60% av de indekserte dokumentene gratis (Open Access). BASE drives av Bielefeld Universitetsbibliotek.

Biological abstracts + BIOSIS

En omfattende oversikt over verdens biovitenskapslitteratur. Dekker emner som spenner fra botanikk til mikrobiologi til farmakologi. 
En omfattende oversikt over biovitenskap og biomedisinsk forskning. Inkluderer preklinisk og eksperimentell forskning, metoder og instrumentering, dyreforsøk m.m.

BIOMED CENTRAL

Åpen tilgang via Helsebiblioteket

BioMedCentral (BMC) er et uavhengig forlag som publiserer peer-reviewed medisinsk forskning i egne elektroniske tidsskrifter direkte på web. Artiklene er gratis tilgjengelig i fulltekst straks de er publisert og garantert permanent tilgjengelige online.

Bokmålsordboka og nynorskordboka


Nynorskordboka og Bokmålsordboka er definisjons- og rettskrivingsordbøker for nynorsk og bokmål. De kom ut første gang i 1986 som et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Oslo og Norsk språkråd.

Brage Nord

Nord universitets åpne institusjonsarkiv. Her finner du faglige og vitenskapelige publikasjoner produsert av ansatte og studenter, fritt tilgjengelig i fulltekst.

Britannica

Tilgang   
     
Tverrfaglig leksikon. Inneholder hele Encyclopædia Britannica, samt Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, the Britannica Book of the Year og Britannica's Internet Guide.     

BrowZine

Tilgang    Last ned app'en og lag konto for personlig tilgang på mobile enheter.
BrowZine er en tjeneste som gir oversikt over alle e-tidsskriftene biblioteket abonnerer på. Du kan søke etter tidsskrifter på tittel eller emne, og legge de du er interessert i inn i din egen digitale bokhylle. Du vil da få beskjed når det kommer nytt hefte fra disse tidsskriftene.

Mer info om tjenesten her
     
 

C

CAB abstracts

Tilgang    
    
Sammendrag og referanser til litteratur innen landbruk, landbruksøkonomi, skogbruk, naturforvaltning, bioteknologi, toksikologi, genetikk, ernæring, m.m. (1972-) . Fulltekst av ca 370 tidsskrifter og 450 konferansepublikasjoner.

Cambridge Journals Online


Tilgang til over 100 e-tidsskrifter utgitt av Cambridge University Press.

CINAHL with full text


Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature (CINAHL) dekker sykepleie og tilgrensende fag bl a fysioterapi, ergoterapi og ernæring. En del kvalitativ forskning og pasienterfaringer. Inneholder mest referanser til tidsskriftartikler, men også noe bøker, bokkapitler, avhandlinger, konferanserapporter og standarder for praksis.

COCHRANE

Tilgang Se Helsebibliotekets databaseliste

Database for kunnskapsbasert klinisk praksis, Samtidig søk i flere delbaser for kunnskapsbasert forskning, vesentlig om effekt av behandling og tiltak.


D

DART - EUROPE


DART-Europe er et samarbeid mellom forskningsbibliotek og bibliotekskonsortier som har til hensikt å øke global tilgang til europeiske forskningsavhandlinger. Tilgang til flere hundre tusen avhandlinger fra flere hundre universiteter fra noen titalls europeiske land.

DIB

Tilgang - studenter får gratis tilgang ved registrering med student-e-post her. Ansatte bør sende e-post til post@dib.no for å få gratis tilgang.

Verktøy innen økonomi og selskapsrett - kunnskap, maler og sjekklister. 

DOAB: Directory of Open Access Books


Hovedmålet med denne databasen er å øke tilgjengeligheten av Open Access bøker.

DOAJ: Directory of Open Access Journals


Tverrfaglig database med gratis, vitenskapelige tidsskrifter i fulltekst.

DYNAMED plus

Tilgang     NB! PRØVETILGANG VIA HELSEBIBLIOTEK-AVTALE. KUN TILGANG PÅ STUDIESTEDENE.

Engelskspråklig medisinsk oppslagsverk med omfattende dekning av psykiatri  E

E-tidsskrifter

Tilgang  Last ned app'en og lag konto for personlig tilgang på mobile enheter.
BrowZine er en tjeneste som gir oversikt over alle e-tidsskriftene biblioteket abonnerer på. Du kan søke etter tidsskrifter på tittel eller emne, og legge de du er interessert i inn i din egen digitale bokhylle. Du vil da få beskjed når det kommer nytt hefte fra disse tidsskriftene

Ebook Central (Tidl. Ebrary)

Tilgang   


Elektroniske bøker innen mange fagområder, men spesielt økonomi, samfunnsfag, humaniora og IT. Bøkene er søkbare i Oria.

E-bøker som er tilgjengelig for bibliotek har en del restriksjoner for eksempel på kopiering, utskrifter, nedlastning, lånetid, antall samtidig brukere. Dette kan variere fra bok til bok. 

Du kan lese e-bøker fra Ebook Central ved å laste den ned (fila slettes når utlånstida er over), lese online eller laste ned kapitler (pdf til odel og eie).

E-bøker er tilgjengelig 24/7 også utenfor campus (logg på med student-/ansattnr og passord). 

Du må registrere deg som bruker av Ebook Central for å: Laste ned, lage bokhylle, lage notater. Nedlasting krever Adobe Digital Editions (lastes ned gratis via Ebook Central, følg bruksanvisning). 


Ebscohost

Tilgang        

E-bøker hovedsakelig innenfor emnene sykepleie, pedagogikk og spillteknologi.

Embase (Excerpta Media Database)

Tilgang  Ekstern tilgang fås ved å lage en konto på www.helsebiblioteket.no

Europeisk orientert bibliografisk database innen medisin og farmakologi.

Emerald


Tilgang til over 35.000 artikler i fulltekst tilbake til 1994. Artikler fra tidsskrifter innen ledelse og administrasjon.

Encyclopedia of Popular Music

Energy Citations Database


Forskningsinformasjon innen vitenskap, teknologi og ingeniørfag. Det amerikanske energidepartementet står bak basen.

ERICReferansedatabase. Tidsskriftartikler og rapporter fra fagfeltet utdanning og pedagogikk.

Eurostat

Portal til EU-statistikk i fulltekst. Tabeller og beregninger kan genereres etter behov gjennom Data Shop Network.F

Factiva

 Næringslivsstoff fra aviser og tidsskrifter over hele verden. Børs- og valutainformasjon. Finansiell informasjon om børsnoterte selskap.

ForskningsdataG

Google Scholar

Tilgang      Logg på for fulltekstlenker fra Nord universitet

Google Scholar er en spesialtjeneste fra Google som gir resultater som er avgrenset til faglig og vitenskapelig informasjon. Kan brukes i tillegg til vitenskapelige databaser vi har abonnement på. For avansert søk, velg nedtrekksmeny ved søkeboksen.

Grove Music Online

Tilgang      

Online-ressurs for musikkforskning.


H

Handbook of Pharmaceutical Excipients

Helsebiblioteket

Tilgang   Ekstern tilgang til Helsebibliotekets databaser: Registrer deg som bruker på nettsiden

Offentlig finansiert kunnskapstjeneste for helsepersonell og studenter innen sykepleie og helsefag. Et nettsted som tilbyr en rekke ressurser som for eksempel databaser, elektroniske fagtidsskrifter, oppsummert forskning og oppslagsverk.

Human Anatomy Atlas

Tilgang    Bruk Internet Explorer (10 eller høyere) og Firefox for tilgang til to versjoner, les System requirements! Mobiltilgang (app) gis kun fra campus trådløsnett (Eduroam), men kan brukes utenfor campus i 150 dager om gangen før den må fornyes på Eduroam.

Human Anatomy Atlas er en interaktiv 3D-modell av menneskekroppen med mange muligheter til interaktiv bruk.


I

ICD-10


Den internasjonale statistiske klassifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer.

Idunn


Søk etter artikler innen fagområdene juss, pedagogikk, helse- og sosialfag, samfunnsfag, humanistiske fag, økonomi og naturvitenskap. Artikler i fulltekst fra 41 tidsskrifter utgitt av Universitetsforlaget, Aschehoug og Gyldendal.

Intrafish Global Edition

Tilgang        

Nyhetstjeneste om fiskeri og akvakultur.

Intrafish nordisk utgave

Tilgang        


J

JCR: Journal Citation Reports

Tilgang 
        
Journal Citation Reports er et web-basert forskningsverktøy som gjør det mulig å evaluere og sammenligne tidsskrifter ut fra referansedata hentet fra over 7.000 akademiske og tekniske tidsskrifter fra mer enn 3.300 forlag i over 60 land. Journal Citation Reports er den eneste kilden til referansedata om tidsskrifter og omfatter stort sett alle spesialiseringer innen følgende områder – naturvitenskap, teknologi og samfunnsvitenskap.      

JSTOR

Tilgang

JSTOR gir elektronisk tilgang til eldre utgaver av tidsskrifter.

Jubileums- og minnedager


K

Kontohjelp

Tilgang - gratis tilgang ved registrering med student- eller ansatt-e-post.

Svar på bokføringsspørsmål med kontering, mva, satser og utfyllende veiledninger.


L

Legatsiden

LION: Literature Online

Lovdata - gratisversjon


På Lovdata (gratis) finner du lover, stortingsvedtak, forskrifter, Norsk Lovtidend, dommer fra de fire siste måneder, samt lenke til UDs traktatregister

Lovdata PRO - bibliotekversjonen

Tilgang  NB! Studenter ved Nord universitet får ikke lage egen konto for Lovdata PRO. Innholdet i Bibliotekversjonen er den samme, men uten de personlige verktøy man får med egen konto.

Norske lover, forskrifter, forarbeider og avgjørelser(dommer), EØS-avtalen, EUs rettskilder (EUR-Lex) og traktater. Personlige verktøy for å lage merknader, deling av informasjon, varsling ved endringer m.m.


M

MathEduc

 
Tilbyr en verdensomspennende oversikt over litteratur innen forskning, teori og praksis i matematikkundervisning. Dekker også undervisning i informasjonsteknologi på grunnskolenivå.

Medline

Tilgang   Referansedatabase med referanser fra biovitenskapelige tidsskrift. Er indeksert vha. Medical Subject Headings (MeSH). Ekstern tilgang fås ved å lage en konto på www.helsebiblioteket.no )

Tilgang    (via ProQuest)

MeSH på norsk og engelsk

Åpen tilgang -  søk i termer innen medisin og helsefag

MLA International Bibliography

Tilgang ( Leverandør i 2019: ProQuest)

Database for språk, litteratur og lingvistikk med referanser til og sammendrag av tidsskriftartikler.


N

NATURE

Tilgang  

Tilgang til elektroniske tidsskrifter fra Nature - International journal of science. 
Abonnementet gjelder følgende tidsskrifter: Nature - Nature Climate Change - Nature Reviews Genetics - Nature Reviews Immunology - Scientific American

NB-ECEC (Nordic Base of Early Childhood Education and Care)

Åpen tilgang

NB-ECEC står for Nordic Base of Early Childhood Education and Care. Databasen samler kvalitetsvurdert skandinavisk forskning om 0-6 årige barns barnehagetilbud/andre dagtilbud. Lenker til publikasjoner som er tilgjengelig i Open Access. Andre bøker/artikler må søkes opp i Oria for tilgang.

NEL - Norsk Elektronisk legehåndbok

NAOB - Det Norske Akademis ordbok

NORA


Nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv. Her finner du bachelor- og mastergradsoppgaver og open access artikler skrevet av institusjonenes studenter og ansatte. Søker i de fleste av høgskolenes og universitetens institusjonelle arkiv.

NORART


Referanser til norske og nordiske tidsskriftartikler, samt årbøker.        

Norsk lovkommentar

Tilgang  Tilgang gis med FEIDE-pålogging  også på studiestedene. Tilgangen inngår i Rettsdata Total fra og med 2019.

Juridisk oppslags- og referanseverk, som inneholder alle gjeldende norske lover med kommentarer. Kommentarene viser til andre paragrafer, lover, dommer, forarbeid, forskrifter og annen juridisk litteratur.                


O

Odin

Odin inneholder omfattende informasjon om selskaper i Norden. Du kan bruke den til å undersøke enkelte selskaper, søke etter selskaper med bestemte profiler og for analyse. Dekker standardisert årsregnskap, nøkkeltall, aktiviteter og eierskapsinformasjon for 700.000 selskaper i Norden

OECD Statistics


Publikasjoner og statistikk utgitt av OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) og IEA (International Energy Agency).

Ordnett

Tilgang

Gir tilgang til ordbøker utgitt av Kunnskapsforlaget.

Oria (Nord universitet)

Åpen tilgang  Pålogging med Nord-feide gir ikke fulltekst-tilgang til e-ressurser, men mulighet for fornying av egne lån + reservering/bestilling av bøker og artikler

Bibliotekets katalog som gir deg rask og direkte tilgang til de fleste av bibliotekets elektroniske og trykte ressurser.         

Oxford English Dictionary

Tilgang      

Omfattende ordbok over det engelske språk, fra Oxford University Press. Bygger på Oxford Dictionary of English, som er den ledende ettbindsordboken over det engelske språk.


P

Project Gutenberg


Denne samlinga er basert på dokumenter produsert av Project Gutenberg. Prosjektet har utviklet seg til et pågående prosjekt som produserer og distribuerer gratis elektroniske utgaver av litteratur. Litteraturen som finnes i Project Gutenberg er ofte av eldre dato, og inkluderer mange historisk viktige dokumenter.

Proquest


Tverrfaglig database. Inneholder doktorgradsavhandlinger; aviser; akademiske e-bøker samt vitenskapelige tidsskrifter.

PsycInfo

Tilgang  Ekstern tilgang fås ved å lage en konto på www.helsebiblioteket.no

Bibliografisk database innen psykologi og beslektede emner

Pubmed

Inneholder en mengde referanser fra biovitenskapelig litteratur fra MEDLINE, som tidsskrift og e-bøker.

R

Rettsdata Total


Juridisk arbeidsverktøy fra Gyldendal Rettsdata med mulighet for personlig tilpasning. Tilgang gis med FEIDE-pålogging  også på studiestedene.

S

Sage

Fulltekstartikler fra en rekke tidsskrifter innen alle fagområder. Hovedvekt på realfag, medisin, samfunnsvitenskap og humaniora.

Science Direct

Tilgang Oppdatering 25.4.19: Den nasjonal avtalen er fornyet. 
Litteraturdatabase fra forlaget Elsevier. Omfatter alle fag, men mest naturvitenskap, matematikk, medisin, teknikk og samfunnsvitenskap.

Scopus

SmartCheck

Bisnode Credits hovedportal for kredittopplysninger og annen forretningsinformasjon i Norge. NB! Pålogging med student-/ansattnummer + passord (Nord-FEIDE) både på og utenfor studiested.

Sportdiscus med fulltekst


Bøker, artikler, konferansepapirer om sport (1830- )

Springer Link

Tilgang Oppdatering 15.3.19: Nasjonale forhandlinger med leverandør pågår. Kan miste tilgang i løpet av 2019, foreløpig tilgang til 30.april. Klikk her for alternativer til å finne åpent tilgjengelig materiale

Store Norske LeksikonT

Taylor & Francis

Tilgang Nasjonale forhandlinger med leverandør pågår. Kan miste tilgang i løpet av 2019, foreløpig tilgang ut mai. Klikk her for alternativer til å finne åpent tilgjengelig materiale

Teacher Reference Center


W

Web of Science

Wiley Online Library

Tilgang Oppdatering 15.3.19: Den nasjonale avtalen er fornyet