Forskningsdata

På denne siden finner du informasjon om hvordan å behandle forskningsdata i løpet av et forskningsprosjekt.

​Behandling av forskningsdata

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Forskningsdata er informasjon i form av for eksempel tall, tekst, bilder eller lyd, som er samlet inn, observert eller skapt underveis i forskningsprosjekt. Se følgende veiledninger om hvordan å behandle forskningsdata i løpet av et prosjekt:

>> Planlegging
>> Underveis
>> Prosjekt slutt

​​​Innholdet er delvis basert på materiale på følgende nettsider: CESSDAOpen Science ToolboxUtrecht UniversityNTNU og UiT. Informasjonen vil bli oppdatert kontinuerlig.

Kurs i åpen forskning og d​​atahåndtering

Kræsjkurs fra NSD
Norsk senter for forskningsdata (NSD) har holdt en rekke digitale kræsjkurs om personvern i forskning og datahåndtering:

 • Grunnleggende om personvern i forskning: 1. september kl. 12.00-12.45 på Zoom
 • Utfylling av NSDs meldeskjema: 8. september: kl. 12.00-12.45 på Zoom
 • Finne data om mennesker og samfunn: 15. september: kl. 12.00-12.45 på Zoom
 • 5 tips for god datahåndtering: 22. september kl. 12.00-12.45
 • Gode råd for arkivering av data: 29. september kl. 12.00-12.45 på Zoom

Klikk på lenken for å se opptakk fra kursene: Forskningsdata til lunsj / NSD

​​​

Nord universitets retningslinjer​ i korte trekk​:

 • ​Nord universitet har som hovedregel eierskap til alle forskningsdata som blir generert av ansatte ved universitetet

 • Forskningsdata skal utstyres med en data-
  hån​dteringsplan (DHP)​​ 

 • Forskningsdataene skal enten lagres i institusjonens arkiv, Nord Open Research Data, eller i andre egnede og pålitelige arkiver, som sikrer Nord universitet fortsatt tilgang til bruk av dataene

 • Forskeren skal som hovedregel gjøre forskningsdata åpent tilgjengelig for videre bruk for alle relevante brukere, unntatt ​når hensyn til sikkerhet, person​sensitivitet, kommersielle eller juridiske forhold krever begrensninger i tilgangen.​

 

​Prosjekt for håndtering av forskningsdata

 • ​Nord universitet har et pågående prosjekt om forskningsdata, for å møte økte krav om åpenhet og FAIR data. Hensikten er at våre forskeres data skal bli mer synlige og tilgjengelige for andre forskere og samfu​nnet for øvrig. 


 • ​Prosjektet om åpne forskningsdata er et samarbeid mellom Avdeling for forskning og utvikling (AFU) i sentraladministrasjonen, Universitetsbiblioteket og IT-avdelingen.​


Kontakt​personer åpne ​forskningsdata:​​​

 Avdeling for forskning og utvikling

 IT