Forskningsdata

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Denne siden gir veiledning om behandling av forskningsdata i forskningsprosjekter.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Denne siden skal gi informasjon om forskningsdata i alle fasene av et forskningsprosjekt - planlegging, underveis og ved prosjektslutt. Forskningsdata er informasjon i form av for eksempel tall, tekst, bilder eller lyd, som er samlet inn, observert eller dannet underveis i et forskningsprosjekt. 

>> Planlegging
>> Underveis
>> Prosjektslutt


Kurs i åpen forskning og d​​atahåndtering

Kurs i bruk av TSD (Tjenester for Sensitive Data)
Lurer du på hva TSD er og hvordan man bruker tjenesten? Bli med på kurs 21. april 2022, 10:00-12:00 for å lære mer. Kurset holdes på engelsk. Mer informasjon på inord

Webinar om forskningsdata (Engelsk)
Webinaret tar for seg grunnleggende elementer innen behandling av forskningsdata som å set​te​ opp datahåndteringsplaner, søk etter forskningsdata, personvern, informasjonssikkerhet, arkivering av data m.m. Webinaret holdes 5. april 2022, 12:00-14:00. Mer informasjon på inord


​​​Innholdet på denne siden er delvis basert på materiale fra​​ CESSDAOpen Science ToolboxUtrecht UniversityNTNU og UiT. Informasjonen blir oppdatert kontinuerlig.

Nord universitets retningslinjer​ i korte trekk​:


  • ​Nord universitet har som hovedregel eierskap til alle forskningsdata som blir generert av ansatte ved universitetet.

  • Forskningsdata skal utstyres med en data-
    hån​dteringsplan (DHP)​​.

  • Forskningsdataene skal enten arkiveres i  institusjonens arkiv, Nord Open Research Data, eller i andre egnede og pålitelige arkiver, som sikrer Nord universitet fortsatt tilgang til bruk av dataene.

  • Forskeren skal som hovedregel gjøre forskningsdata åpent tilgjengelig for videre bruk for alle relevante brukere, unntatt ​når hensyn til sikkerhet, person​sensitivitet, kommersielle eller juridiske forhold krever begrensninger i tilgangen.​​

 

FA​IR data
Arkiv for åpne forskningsdata​
​​

Prosjekt for håndtering av forskningsdata​​

​Nord universitet har et pågående prosjekt om forskningsdata. Hensikten er blant annet å bistå forskern​e slik at de lettere kan møte krav fra finansiører og tidsskrift om åpenhet og datadeling i tråd med FAIR-prinsippene​​. ​Prosjektet er et samarbeid mellom Avdeling for forskning og utvikling (AFU), Universitetsbibliotek​​et og IT-avdelingen.


Kontakt​personer:​​​

 Avdeling for forskning og utvikling

 IT