Cristin

Forskningsinformasjonssystemet Cristin er et verktøy for forskere og forskningsmiljøer i Norge for å registrere og profilere publikasjonsdata, prosjekter, enheter og kompetanseprofiler. Systemet brukes også til innrapportering av publikasjonspoeng.

​Den norske publiseringsindikatoren
​​​Det er etablert en nasjonal nettside med informasjon om den norske publiseringsindikatoren. Der finner du​ alt du trenger å vite om beregning av publiseringspoeng, kanaler, vekting av publikasjonsformer m.m.

Publiseringsutvalget ved Nord universitet

Publiseringsutvalget består av én representant fra hvert av de fem fakultetene, observatør fra forskningsavdelingen og sekretær fra universitetsbiblioteket.

Utvalget bidrar til kvalitetssikring av forskningsregistrering, bl.a. gjennom fortløpende behandling av tvilsspørsmål/tvister vedrørende klassifisering av publikasjoner som vitenskapelige, forfatteradresser eller andre spørsmål som kan være gjenstand for diskusjon.​​​