ORCID - en unik forsker-ID

Alle Nords forskere, samt andre ansatte som er involvert i forskningsprosjekt, oppfordres til å skaffe seg ORCID. Her finner du informasjon om hva ORCID er og hvorfor du som forsker bør bruke det.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Hva er ORCID

ORCID (Open Researcher and Contributor ID) er en internasjonal standard for unik identifisering av forskere og andre bidragsytere til forskning. En ORCID-identifikator er like unik som et fingeravtrykk, og kan brukes gjennom hele forskerkarrieren. Identifikatoren bidrar til å knytte sammen forskningsresultat tilhørende samme forsker selv om forskeren endrer navn, bosted, arbeidssted eller institusjon i Norge og verden før øvrig.

ORCID er en internasjonal, ideell organisasjon som støttes av medlemsorganisasjoner som blant annet forlag og universitet.

Fordeler med å bruke ORCID

    • Du blir ikke forvekslet med andre forskere selv om dere har samme navn, eller om du har et navn som inneholder for eksempel særnorske bokstaver som kan medføre ulik skrivemåte i publikasjonene dine
    • Du sikrer at forskningsresultatene og -aktivitetene dine blir tilskrevet deg
    • Det blir lettere for andre å finne fram til publikasjonene dine
    • ORCID-en er din – helt gratis – for alltid​​​​​