Litteratursøk til systematiske oversikter

Hvis du er forsker eller stipendiat ved Nord universitet kan du få hjelp med litteratursøk til systematiske oversikter (systematic literature review).

​​Vi tilbyr veiledning i:

  • Å finne gode søketermer og å bygge opp søket

  • Valg av databaser og informasjonskilder du kan søke i

  • Hvordan man søker i de utvalgte databasene og informasjonskildene

  • Hvordan man eksporterer trefflisten til EndNote og bruker EndNote til dublettkontroll

    • Hvordan man eksporterer PDF-filer og referansedata til NVivo/Rayyan

Møt forberedt til veiledning med:

  • Foreløpig problemstilling
  • Noen foreløpige søketermer
  • Tenk gjennom hvor du ønsker å søke etter litteratur. Universitetsbibliotekets databaseliste kan være en god plass å starte

Bestill veiledningstime gjennom bestillingskalenderen​

​​

Hva er en systematisk oversikt?

En systematisk oversikt, eller systematic literature review, en type litteraturstudie som bruker en bestemt metodikk for å oppsummere all tilgjengelig forskning innenfor et området eller en problemstilling.

Litteratursøket er datainnsamlingen i en systematisk oversikt, og denne typen litteratursøk kan være veldig tidkrevende.

I litteratursøk til systematiske oversikter vil man gjøre omfattende søk i flere databaser. Målet er å systematisk gjennomgå all litteratur på et område eller for en problemstilling, for å fange opp alt man kan av relevant litteratur. 

Du kan lese mer om  systematiske oversikter her:

Håndbøker og manualer for systematiske oversikter
Databaser med systematiske oversikter:
Ressurser