Litteratursøk til systematiske oversikter

Hvis du er forsker eller stipendiat ved Nord universitet kan du få hjelp med litteratursøk til systematiske oversikter (systematic literature review).

​​​​​​​​​​​Vi kan bistå forskere og ph.d-stipendiater ved Nord universitetet med å: 

  • Finne ut om en systematisk kunnskapsoppsummering på din problemstilling allerede finnes

  • I samarbeid med deg oversette ditt forskningsspørsmål til en søkestrategi

  • Anbefale databaser og andre informasjonskilder

  • Veilede eller gjennomføre litteratursøk i relevante databaser

  • Levere søkeresultatet i EndNote, hvor dubletter er fjernet

  • Dokumentere søk og søkestrategi og skrive om det til metodekapittelet 

  • Oppdatere søk ved behov

  • Følge metoder og standarder​​​

​Det er viktig å kontakte biblioteket på et tidlig tidspunkt i prosjektet. I en systematisk kunnskapsoppsummering er litteratursøket selve datainnsamlingen, og en erfaren bibliotekar bruker opptil 30 arbeidstimer på et slikt søk. I perioder med stor pågang må noe ventetid påregnes.  ​