Hvordan finne kilder

Søk og researcharbeid tar ofte mer tid enn man tror, men er umaken verdt. En god oppgave belyser ofte problemstillingen på bakgrunn av et bredt kildemateriale. Nedenfor finner du eksempler og lenker på nyttige ressurser som for eksempel Kildekompasset, Viko og Søk og skriv.

Hvor begynner du?

Du har fått i oppgave å skrive om kunnskapsledelse i norske sykehus. Du ønsker å se hva som finnes om temaet, men hvor skal du begynne?  

Mange begynner med Google for å få kjapp oversikt over et emne. Men her vil du finne veldig mye, og det kreves at du selv er i stand til å kontrollere informasjonen du finner på ulike nettsider.  

I pensumbøker og andre fagbøker kan du få en grunnleggende innføring i et tema. Søker du informasjon om en mer presis problemstilling, kan det være lurt å se etter tidsskriftsartikler, hvor informasjonen er mer spisset. De nyeste forskningsfunnene finner du i vitenskapelige artikler. 

Les mer om nettsider, fagbøker og vitenskapelige artikler på Kildekompasset. 

Dersom du skal gå i gang med en større oppgave kan det være lurt å se på tidligere bacheloroppgaver eller masteroppgaver

For å finne litteratur kan det være greit å gjøre et første søk i Oria. I Oria kan du søke i bibliotekets trykte og elektroniske samlinger. Begynn med å søke på noen nøkkelord i problemstillingen, f. eks. kunnskapsledelse -norske - sykehus. Dette gir dårlig med treff. Nå må du starte arbeidet med å forbedre søket ditt, for sannsynligvis er det skrevet noe om dette temaet. 

Finn søkeord

Det er ikke sikkert at ordene i problemstillingen din er de beste søkeordene. Hvis du får få treff, kan synonymer finnes i for eksempel lærebøker eller ordbøker. Der finner en ofte riktig fagterminologi innen emnet. 

 • Dersom norske søkeord ikke gir nok relevante treff, prøv med engelske søkeord.  

 • Oversettelser av helsefaglige emneord kan du finne i MeSH på norsk og engelsk

 • En idé er å sette opp en tabell med kolonner for hvert begrep i problemstillingen, og føye til synonymer underveis.

  Problemstilling: Kunnskapsledelse i norske sykehus • For å få treff på kombinasjonen av to begrep/ord, bruk hermetegn:  «knowledge management». Hvis du søker på knowledge management uten hermetegn får du treff på knowledge for seg og management for seg.

 • * (stjerne) etter stammen av et ord gir treff på ulike endinger, for eksempel flertallsendinger. Hospital* gir treff på både hospital og hospitals.

 • Fritekstsøk, eller søk på tekstord, er den vanligste måten å søke på. Da søker du på ord i tittel, sammendrag, emne- og nøkkelord. Siden samme fenomen ofte dekkes av forskjellige termer, er det viktig å søke på synonymer.

 • Å søke på emneord vi si å søke via emneordsregistrene som finnes i de største databasene. En fordel med å søke på denne måten, er at det automatisk inkluderer ulike synonymer og varianter av ordet. Hvis du for eksempel søker via emneordslisten i basen ERIC på Knowledge management vil søket inkludere det beslektede ordet Information management.

Kombinere søkeord

Om du har flere søkeord, må du tenke gjennom hvordan de skal kombineres. Begynn gjerne med å søke på to eller tre emneord som du kombinerer med AND. 
 
Dersom du kombinerer søkeord med AND, får du treff på litteratur som omhandler samtlige ord.  

Eksempel:  Kunnskapsledelse AND sykehus  


Dersom du kombinerer to (eller flere) søkeord med OR, får du treff som handler om minst ett av søkeordene. OR brukes for å få treff på synonyme eller relaterte emneord. 

Eksempel: sykehus OR helseforetak 


Forbedre søket

Fikk du for få treff?  

 • Sjekk at søkeordene er riktig skrevet 

 • Søk med synonymer eller relaterte ord 

 • Trunkert søk: Ved trunkering søker du på stammen av et ord for å få med både entalls- og flertallsformer og ulike varianter av ordet. Trunkering øker antall treff. Som regel er trunkeringstegnet en stjerne (*). Men vær OBS: Trunkerer du for tidlig i ordet kan du få lange trefflister med uaktuell litteratur.

  Barn* gir for eksempel treff på barn, men også på eksempelvis barnevern, barnesykdommer og barnebøker. Hvis du ønsker flertallsendinger av barn er det mer presist å søke slik: barn OR barna OR barnet

Fikk du for mange treff? Kildevurdering

Gode kilder er vesentlig for å kunne skrive en god oppgave. Om du tenker kildekritisk, er du tryggere på at kildene du velger er seriøse og ordentlige. 
 
 • Hvor er teksten publisert? 
 • Hvem er forfatter? Hvilke kvalifikasjoner har forfatteren? 
 • Er forfatteren en organisasjon? På hvilken måte påvirker dette teksten? 
 • Hva er målgruppen for teksten og er den på riktig nivå?  
 • Er det bare den ene siden av saken som presenteres, eller er informasjonen mer nyansert og viser til flere sider av saken? 
 • Når ble kilden publisert eller sist revidert? Er informasjonen fortsatt aktuell? At kilden er eldre betyr ikke nødvendigvis at den er mindre troverdig, men at ny informasjon kan ha dukket opp siden da. 
 • Finnes det en referanseliste som viser at forfatteren har gjort grundig research? Hvor gamle er disse referansene? 
 • Sammenlign informasjonen med andre kilder! 
 • På hvilken måte kan informasjonen hjelpe deg å besvare din problemstilling? 
Gode ressurser for kildevurdering: 


Hvor finner du Open Accesss (åpent tilgjengelig materiale)?

Det har vokst fram et krav om at offentlig finansiert forskning bør være fritt tilgjengelig for alle, såkalt Open Access (OA)
OA betyr dermed fri, online tilgang til forskningsresultater.  

Universitetsbiblioteket abonnerer på mange databaser og e-tidsskrifter. Det gir deg gratis tilgang til mye forskning, både det som er åpent tilgjengelig og det som ikke er det. Du kan likevel ha behov for å søke etter og finne åpent tilgjengelig materiale utover dette.

Hvordan søke etter Open Access-materiale:

SØK ETTER OA I ORIA 
I Oria er det mulig å avgrense søk slik at du bare får treff på åpent tilgjengelig materiale. 

Avgrense til Open Access i Oria

SØK ETTER OA I DATABASER
Bruk bibliotekets databaser. Noen databaser gir deg mulighet til å avgrense søket til åpent tilgjengelig materiale, andre ikke. Se etter valg som “Open Access”, “Free full text” e.l. 
Enkelte databaser er rene OA-databaser (DOAJDOAB), eller har gjort store deler av sin base tilgjengelig som Open Access (BASE – Bielefeld Academic Search Engine).

SØK ETTER OA I ÅPNE INSTITUSJONELLE ARKIV

Brage Nord: Nord universitets åpne institusjonsarkiv hvor man finner faglige og vitenskapelige publikasjoner produsert av ansatte og studenter. 

Nora: Nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv.  
DART-Europe: Gir tilgang til avhandlinger fra europeiske universiteter.


LAST NED OA-PLUGINS OG SØK PÅ NETTET
Last ned og installer OA-plug-ins til Chrome og Firefox. Slike varselverktøy indikerer og gjør det enklere å finne OA-materiale i søk. Eksempler på plugins: 

unpaywall ikon  Unpaywall: Høster Open Access-innhold fra over 50 000 forlag og arkiv, og gjør det enkelt å finne, spore og bruke OA-materiale.


open access ikonOpen Access Button: Verktøy for å finne åpne versjoner av artikler. Gir også mulighet til å sende henvendelser til artikkelforfattere om å egenarkivere en låst artikkel i et åpent faglig eller institusjonelt arkiv.


 google scholar ikonGoogle Scholar Button: Verktøy som gjør det enklere å bruke Google Scholar for å finne fulltekstartikler.


SCHOLARLY SHARING – DELING PÅ FORESPØRSEL
Forskere kan som regel dele artikler selv om artiklene ikke er åpent tilgjengelige – såkalt ‘scholarly sharing’. Send gjerne forfatteren en epost – de fleste deler gjerne artiklene med andre, avhengig av avtalen de har med forlagene. I de sosiale forskernettverkene ResearchGate.net og Academia.edu kan du også enkelt sende henvendelser om kopier av artikler.

KONTAKT BIBLIOTEKET 
Biblioteket kan være behjelpelig med å skaffe artikler som mangler tilgang. Søk opp og se om du kan bestille artikkelen i Oria, evt. kontakt oss i biblioteket.

ANDRE LENKER TIL OA-TILGANG 
NSD – Register over vitenskapelige publiseringskanaler. Avgrens til Open Access i avansert søk.   
Google Scholar: Googles indeks og søketjeneste for vitenskapelig innhold på nett. Husk å vurdere kildene dine nøye.