Skreddersydde kurs og undervisning

Universitetsbiblioteket tilbyr skreddersydde kurs og undervisning til studenter og ansatte. Kursene kan holdes i bibliotekets lokaler, digitalt via Teams og Zoom, eller så kan vi komme til dere.

Vi skreddersyr undervisningsopplegget basert på studienivå, fagområde, og eventuelt etter hvilken oppgavetype studentene holder på med.  

Vi kan holde digital undervisning over Zoom og Teams hvis det er ønskelig.

Vårt undervisningstilbud

Introduksjon til bibliotekets tjenester og ressurser

Passer for: Nye studenter på alle studier

Varighet: 1 time

 • Orientering om bibliotekets tjenester og ressurser
 • Bibliotekets hjemmeside
 • Digitale ressurser i Canvas
 • Enkel innføring i søk i Oria for å finne, bestille, levere og fornye litteratur
 • Ekstra for samlingsbaserte studenter:

Info om hvordan samlingsbaserte studenter kan få mest mulig nytte av bibliotekets tjenester​


Litteratursøk​​

Passer for: Studenter på alle nivåer – vi tilpasser innholdet

Varighet: 1 til 2 timer avhengig av omfang

Her tilpasser vi etter studienivå/fagområde/og eventuelt etter hvilken oppgavetype studentene holder på med. Vi underviser i alt fra grunnleggende søk til søking i spesifikke databaser som f.eks. Scopus. 

Eksempler på hva vi kan gå gjennom:

 • Gi oversikt over bibliotekets ressurser som databasene
 • Grunnleggende søketeknikk
 • Kjennetegn på akademisk og vitenskapelig litteratur – fagfellevurdering, IMRAD, tidsskriftnivå osv. 
 • Søk i biblioteksøkesystemet Oria
 • Søking i relevante databaser for studentenes fagområde
 • Hvordan sette opp strukturerte søk med bruk av søketabeller for å strukturere søket
 • Hvordan registrere søk som resulterer i litteratur man bruker i søkematriser for å dokumentere søk
 • Andre tips og triks for å finne litteratur
 • Kildehenvisning og kildekritikk


Kildebruk og referansehåndter​ing

Passer for: Studenter på alle nivåer – vi tilpasser innholdet

Varighet: 1 time

 • Hvordan bruke faglige kilder i teksten
 • Hvorfor er god referansehåndtering viktig?
  • Gjennomgan​g av Nord Universitets regler om referansebruk/plagiat
 • Informasjon om fuks/plagiat
 • Hvordan referere: APA 7th
  • Gjennomgang​ av universitetsbibliotekets APA 7th guide
 • Referansehåndteringsprogram: EndNote
  • Demonstrasjon av End​Note som verktøy for å legge referanser inn i tekst


EndNote (grunnkurs/høyere nivå)​​

Passer for: Studenter på alle nivåer – vi tilpasser innholdet

Vår erfaring er at studentene ønsker kurs i EndNote så tidlig som mulig, helst 1. året.

Varighet: 2 timer

Det gis en grundig gjennomgang i EndNote, fra man åpner programmet for første gang til man bruker EndNote i Word. Følgende gjennomgås:

 • Hvordan bygge opp et referansebibliotek
 • Importere referanser fra Oria og databaser
 • Organisere, redigere og opprette referanser
 • Opprette og organisere grupper
 • Generere litteraturlister i APA 6th, Harvard og andre referansestiler
 • Bruke referanser i Word-dokumenter
 • Hvordan lage en sikkerhetskopi av EndNote-biblioteket

For studenter på  høyere nivå og ansatte som gjør litteraturstudier (literature reivew/systematic literature review) kan vi gi opplæring i EndNote som et verktøy i litteraturgjennomgang.

 • Hvordan man eksporterer trefflister fra databaser til EndNote
 • Sletting av duplikat-referanser
 • Gjennomgang av abstrakter i EndNote
 • Hvordan laste PDF-er inn i EndNote
 • Eventuell eksport av referansedata og PDF-er til NVivo


Veiledning​​

Universitetsbiblioteket tilbyr veiledning for både studenter og ansatte. Vi hjelper med:

 • Enkle og komplekse litteratursøk
 • Referansespørsmål
 • EndNote
 • Veiledning i bruk av bibliotekets ressurser, som f.eks. databasene
 • M.m.

Vi har nå begynt med et bookingsystem for bestilling av veiledningstime, der man selv kan velge dato og tidspunkt for veiledningstimen. All veiledning foregår over Teams og bestillingskalenderen er på siden det er linket til under. Gjerne videreformidle bibliotekets veiledningstilbud til dine studenter slik at de selv kan bestille veiledning ved behov.


Åpne kurs

Biblioteket har også åpne kurs som alle studenter og ansatte kan melde seg på. Informasjon om åpne kurs, samt påmeldingsskjema finner du i kurskalenderen nederst på bibliotekets forside.


Kontakt bibliotek

Bodø

E-post: ubbodo@nord.no
Tlf: 755 17 370

Levanger

E-post: ublevanger@nord.no
Tlf: 740 22 550

Mo i Rana

E-post: ubmoirana@nord.no
Tlf: 751 29 737

Namsos

E-post: ubnamsos@nord.no​
Tlf: 742 12 367

Nesna

E-post: ubnesna@nord.no
Tlf: 750 57 911

Steinkjer

E-post: ubsteinkjer@nord.no
Tlf: 741 12 065

Stjørdal

E-post: ubstjordal@nord.no
Tlf: 740 22 565

Vesterålen

E-post: ubvesteralen@nord.no​
Tlf: 755 17 063