Nords publikasjonsserier

Nord universitet utgir to interne publikasjonsserier: FoU-rapporter og arbeidsnotater.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Publikasjonsserier utgitt av Nord universitet​

​I de interne publikasjonsseriene fra Noruniversitet har universitetets ansatte anledning til å publisere egne arbeider av faglig og vitenskapelig kvalitet.

FoU-rapport og arbeidsnotat administreres av Universitetsbiblioteket og publiseres i universitetets åpne vitenarkiv, Nord Open Research Archive.

FoU-rapport vil som regel være oppdragsforskning, mens arbeidsnotat først og fremst er ​forbeholdt foreløpig rapportering.

Forfatters ansvar

Underskrevet dekangodkjenning​ og underskrevet avtale om publisering skal følge med når forfatter sender inn manus.

Forfatteren legger manus fram for dekangodkjenning, jf. Forskningsutvalgets vedtak: «Dekan signerer rapporten etter intern kvalitetssikring av fagperson som ikke er medforfatter. Fagpersonen utpekes av dekan.»

Det skal inngås avtale om ​p​u​blisering​ mellom Nord universitet og forfatter, hvor det framgår at forfatter er opphavsperson til arbeidet/dokumentet. Opphavsperson har selv ansvar for å avklare med sine eventuelle medforfattere og samarbeidspartnere om dokumentet kan tilgjengeliggjøres i vitenarkivet.

Manus skal leveres til Universitetsbiblioteket i henhold til følgende spesifikasjoner:
  • Som vedlegg til e-post i PDF-format
  • Angivelse av tittel på manus og navn på forfatter(e)
  • Forfatter nummerer første side i manuset som side tre, mens dekangodkjenning ikke skal ​nummereres
  • Manuset skal være korrekturlest
  • Ved bruk av illustrasjoner og eventuelt annet materiale som ikke er produsert av forfatteren skal opphavsrettslige forhold være avklart og dokumentasjon på dette skal følge manus​

Universitetsbibliotekets ansvar

  • Tildeling av ISBN og publikasjonsnummer
  • Sammenstilling av forside, dekangodkjenning og manus iht. Universitetsbibliotekets mal 
  • Oversending av den ferdige publikasjonen til forfatter for siste korrekturlesing
  • Publisering av endelig versjon i vitenarkivet​
  • Elektronisk pliktavlevering til Nasjonalbiblioteket​​

Trykking av papirutgave av publikasjonen kan medføre kostnader. Dersom det skal produseres trykte utgaver, må forfatter selv ta kontakt med fakultetet/trykkeriet. 

Ta gjerne kontakt med Trude Gystad, UB Nesna, dersom du har spørsmål.​ Alternativt kan også Anne Grethe Hofstad, UB Steinkjer, svare på spørsmål.​