Nords publikasjonsserier

Nord universitet utgir publikasjonsserier i form av FoU-rapporter, arbeidsnotater og doktorgradsavhandlinger.

​​​​​​​​​​​Publikasjonsserier utgitt av Nord universitet​

  • FoU-rapport og arbeidsnotat administreres av universitetsbiblioteket og publiseres i universitetets elektroniske vitenarkiv; Nord Open. Fremgangsmåte for publisering er beskrevet nedenfor.

  • FoU-rapport vil som regel være oppdragsforskning. Arbeidsnotat er først og fremst forbeholdt foreløpig rapportering eller arbeid hvor det ikke er nødvendig med strenge kvalitetskrav.

  • Doktorgradsavhandlinger administreres av studieveileder for det enkelte ph.d.-program (innlevering), trykkeri (layout/trykking) og universitetsbiblioteket (arkivering). Se universitetets nettsider om ph.d.-utdanning og om egenarkivering av ph.d.-avhandlinger

Fra manus til pub​lik​asjon

Hvordan gjør jeg det? 

Forfatteren er opphavsperson til dokumentet/arbeidet. Det skal inngås avtale om publisering mellom universitetsbiblioteket og forfatter, hvor det framgår at forfatter er opphavsperson til dokumentet. Opphavsperson har selv ansvar for å avklare med sine eventuelle medforfattere og samarbeidspartnere om dokumentet kan registreres i Nord Open. 

  1. Ferdig manus sendes til trude.gystad@nord.no​. Korrekturlesing er forfatters ansvar, og manus må være ferdig korrekturlest før oversendelse til universitetsbiblioteket. Tittelbladet er alltid side én i publikasjonen og skal ikke nummereres. Forfatter nummererer første side i sitt manus som side tre. Siden dokumentet skal publiseres kun på nett, er det viktig å sikre best mulig lesbarhet.
  2. Alle publikasjoner skal ha en formell godkjenning av dekan, og dette må være på plass før dokumentet tildeles ISBN og publikasjonsnummer. Godkjenningen skal signeres av dekan og blir en del av dokumentet (etter tittelblad, som side to). Godkjenningen kan enten sendes som vedlegg til e-post (pdf-fil), eller i internposten. Hvis det er usikkerhet angående hva slags publikasjonstype det bør være, kan dette diskuteres med universitetsbiblioteket.
  3. Universitetsbiblioteket setter opp forside og tittelblad og syr dette sammen med manus og underskrevet dekangodkjenning. Publikasjonen vil også få tildelt ISBN-nummer og publikasjonsnummer.  Den ferdige publikasjonen sendes til forfatter for en siste korrekturlesing, og det er denne versjonen som publiseres i Nord Open.

Publisering i Nord Open

Det er to måter å gjøre dette på:

  • Forfatter kan signere en avtale om publisering. Denne gir universitetsbiblioteket anledning til å registrere publikasjonen direkte i Nord Open. Avtalen sendes som vedlegg til e-post til trude.gystad@nord.no

  • Forfatter kan selv registrere sin publikasjon i Cristin, og laste opp fulltekst​ der. Forfatter må samtykke til avtale om egenarkivering for å få lastet opp fulltekst i Cristin. Dette gjøres i Cristin, og særskilt avtale om publisering blir da ikke nødvendig. Dokumentet som lastes opp i Cristin går til universitetsbiblioteket for publisering i Nord Open.

Produksjon av papirutgave av publikasjonen kan medføre kostnader. Dersom det skal produseres trykte kopier av publikasjonen, må forfatter selv ta kontakt med trykkeriet.

Ta gjerne kontakt med Trude Gystad, UB Nesna, dersom du har spørsmål.​Alternativt kan også Anne Grethe Hofstad, UB Steinkjer, svare på spørsmål.