Open access-fondet

Nord universitet har et open access-fond med midler til å dekke kostnader ved publisering i åpne kanaler. Det gis støtte til vitenskapelige artikler, monografier og antologier.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Det er utarbeidet to sett med retningslinjer for OA-fondet; ett for støtte til åpen publisering av tidsskriftsartikler, og ett for støtte til åpen publisering av monografier og kapitler i antologier.

Hovedkriterier for støtte​ til åpen publisering av tidsskriftartikler​​

Se fullstendige retningslinjer for støtte til åpen publisering av tidsskriftartikler​

Hovedkrite​rier for støtte til åpen publisering av monografier og antologier

  • Søker må være tilknyttet Nord universitet og korresponderende forfatter av monografien / kapittelet i antologien eller redaktør for antologien
  • Støtte gis kun til rene open access-monografier og rene open access-antologier
  • Monografien/antologien må publiseres med en åpen lisens fra Creative Commons.
  • Forlaget må være godkjent på nivå 1 eller 2 i Kanalregisteret til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir)​
  • Publikasjonen – monografien/antologien – må være fagfellevurdert

NB: For antologier gis det kun støtte for den delen av boka som er skrevet av Nord-forfatter. 

Se fullstendige retningslinjer for støtte til åpen publisering av monografier og kapitler i antologier


Se også gode tips for publisering av OA-bøker hos OA Books Toolkit​

En annen vei til åpen publisering er gjennom nasjonale tidsskriftavtaler; forskere ved Nord kan publisere sine artikler open access i tidsskrift som inngår i avtalene der Nord universitet deltar. Les mer om tidsskriftavtalene​ 


Hvordan søke om støtte til åpen pu​​blisering av tidsskriftartikler?

Send inn søknad​ senest fire uker etter publiseringsdatoen. Betalingsinfo blir sendt ut samtidig med at søknaden ev. innvilges.

Betalingsalternativ: Det er enklest å få dekket utgiftene til publisering ved at tidsskrift/forlag sender faktura til Nord universitet. Husk at informasjon på fakturaen må være korrekt og fullstendig for å sikre rask behandling. Det er også mulig å betale selv og få refusjon via DFØ, men dette kan ta noe lengre tid. 

Se mer detaljert informasjon om betaling​

Hvordan søke om støtte til åpen publisering av monografier og antologier?

For monografier og (kapitler i) antologier er det utviklet et eget søknadsskjema​ (NY!). 

For antologier, ha kapitteloversikten (forfattere inkl. institusjonstilhørighet) og kontrakten/intensjonsavtalen med utgiver klar når du skal søke. Det sistnevnte gjelder også monografier. Kontrakten (og ev. tilleggsinformasjon) sendes på e-post til​ openaccess@nord.no​.

Forfatter/redaktør bes ta kontakt på openaccess@nord.no​ når publikasjonen skal faktureres for å få tilsendt oppdatert betalingsinfo. For antologier vil eksakt beløp dobbeltsjekkes før utbetaling (basert på andel Nord-kapitler).​