Plan S

Det europeiske open access-initiativet Plan S ble iverksatt 1. januar 2021. Formålet med Plan S er å sikre full og umiddelbar åpen tilgang til vitenskapelige artikler.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Initiativet til Plan S​ kom fra bl.a. EU, Norges forskningsråd og andre europeiske forskningsfinansiører, ei sammenslutning som kalles Koalisjon S. ​Planen stiller krav om umiddelbar tilgjengeliggjøring av all forskning koalisjonen finansierer​. Plan S gjelder for utlysninger f.o.m. 1. januar 2021.​

Plan S-krav​​

Som følge av Plan S gjelder følg​​​ende endringer knyttet til åpen tilgang (open access):

  • Alle artikler skal gjøres umiddelbart åpent tilgjengelig, også ved publisering i lukkede abonnementstidsskrift
  • Den fagfellevurderte versjonen (akseptert manusversjon​/Author's Accepted Manuscript, AAM) av alle artikler kan gjøres tilgjengelig (egenarkiveres) gjennom et åpent arkiv (f. eks. Nord Open)
  • Du som forsker beholder opphavsretten til artiklene dine i stedet for at denne retten overføres til forlaget​
  • Artikler skal publiseres med en åpen (Creative Commons​-) lisens som legger til rette for fri gjenbruk av publikasjoner: CC BY som standard, alternativt CC BY-SA eller CC0, eller unntaksvis CC BY-ND.​

   • CC BY 4.0 er Plan S’ foretrukne standardlisens. Den innebærer at alle står fritt til å gjenbruke (bl.a. dele og bearbeide) artikkelen, men stiller krav om at opphavspersonen blir navngitt (Attribution)
   • CC BY-SA​ («del på samme vilkår») er en av Plan S’ to tillatte alternative lisenser. Den innebærer det samme som CC BY, bortsett fra at ev. bearbeidelser må ha samme lisens/deles på samme betingelser som den opprinnelige publikasjonen
   • CC0  (universal/fristatuserklæring) er den andre av Plan S’ to tillatte alternative lisenser. Den innebærer at publikasjonen ikke omfattes av opphavsrettslige restriksjoner
   • CC BY-ND («ikke-bearbeidelse») er en lisens som unntaksvis tillates av Plan S. Lisensen innebærer at publikasjonen kan deles, men ikke bearbeides, og kan benyttes dersom det foreligger særlige faglige grunner. En slik lisens kan være aktuell hvis du som forsker ser behov for å legge begrensninger på muligheten til å bearbeide en publisert tekst.​​Journal Checker Tool

I november 2020 lanserte Koalisjon S en betaversjon av verktøyet Journal Checker Tool (JCT). Dette verktøyet er laget for forskere som har fått innvilget støtte av Koalisjon S-partnere som EU (Horizon Europe) eller Norges forskningsråd (NFR). Ved å bruke JCT skal du kunne sjekke om tidsskriftet du ønsker å publisere i, er forenlig med Plan S.

Hvordan bruke JCT​

1. Sjekk at tidsskriftet er rangert på nivå 1 eller 2 i DBH/NSDs kanalregister for å sikre uttelling i det norske finansieringssystemet for vitenskapelige publikasjoner

2. Gå inn på Journal Checker Tool og skriv inn navn på tidsskrift, forskningsfinansiør (Koalisjon S-partner) og din egen institusjon (Nord universitet)​