Hvordan finne åpent tilgjengelig litteratur?

Mange artikler både i åpne og i abonnementsbaserte tidsskrift er lovlig, gratis tilgjengelige. Det finnes ulike måter å få tilgang til disse.

​​​​Åpen tilgang eller open access (OA) betyr gratis, digital tilgang til forskningsresultater.  ​

Universitetsbiblioteket abonnerer på mange databaser og e-tidsskrifter. Dette gir deg gratis tilgang til mye forskning, både det som er åpent tilgjengelig og det som ikke er det. Du kan likevel ha behov for å søke etter åpent tilgjengelig materiale utover dette, og denne sida gir en oversikt over ulike måter å gjøre dette på.

Søk etter OA i Oria​

I Oria​ er det mulig å avgrense søk slik at du bare får treff på åpent tilgjengelig materiale. 

Søk etter OA​ i databaser

Søk etter OA i åpne institu​​​sjonelle arkiv

  • Nord Open Research Archive: Nord universitets åpne institusjonsarkiv, hvor du finner vitenskapelige publikasjoner og annet faglig materiale produsert av ansatte og studenter. 

  • NORA: Nasjonal søketjeneste for vitenskapelige publikasjoner i åpne institusjonelle arkiv.

  • DART-Europe: Gir tilgang til avhandlinger fra europeiske universiteter.

Last ned OA-programtillegg og søk på nettet

Last ned og installer OA-programtillegg (såkalte «plug-ins») til Chrome og Firefox. Slike varslingsverktøy gjør det lettere å finne OA-materiale gjennom søk.

Eksempler på programtillegg:


Unpaywall: Høster open access-innhold fra over 50 000 forlag og arkiv, og gjør det enkelt å finne, spore og bruke OA-materiale.


Open Access Button: Verktøy for å finne åpne versjoner av artikler. Gir også mulighet til å sende henvendelser til artikkelforfattere om å få tilgang til artiklene deres.


Google Scholar Button: Verktøy som gjør det enklere å bruke Google Scholar for å finne fulltekstartikler.​

Kontakt forfatt​eren

Forskere kan som regel dele artikler selv om artiklene ikke er åpent tilgjengelige – såkalt «scholarly sharing». Send gjerne forfatteren en e-post – de fleste deler gjerne artiklene med andre, avhengig av avtalen de har med forlagene. I de sosiale forskernettverkene ResearchGate.net og Academia.edu kan du også enkelt sende henvendelser om tilgang til artikler.

Andre lenker til OA​-tilgang

Kontakt biblioteket ​​

Biblioteket kan være behjelpelig med å skaffe artikler som mangler tilgang. Søk opp og se om du kan bestille artikkelen i Oria, ev. kontakt oss​ i biblioteket.​