Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner

Åpen publisering (open access) innebærer at vitenskapelige publikasjoner gjøres gratis, umiddelbart og permanent tilgjengelig for alle via internett.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​En forfatter som publiserer open access (OA), beholder opphavsretten til publikasjonen, men gir brukere tillatelse til å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til fullteksten uten å forlange vederlag.

Utgifter til åpen publisering dekkes av forskningsfinansiør, Nord universitets publiseringsfond (OA-fond) eller gjennom universitetets deltakelse i nasjonale tidsskriftavtaler.​

Definisjoner diamant-, gull-, grønn, hybrid OA

Diamant (platina)-OA: Publiser gratis i et tidsskrift der alle artiklene gjøres åpent tilgjengelig ved publisering, uten embargoperiode/sperrefrist for tilgjengeliggjøring (umiddelbar åpen tilgang)

Gull-OA: Betal ei publiseringsavgift (article processing charge, APC) for å publisere i et tidsskrift der alle artiklene gjøres åpent tilgjengelig på publiseringstidspunktet, uten krav om embargoperiode/sperrefrist for tilgjengeliggjøring (umiddelbar åpen tilgang).

Grønn OA: Publiser i abonnementstidsskrift (ikke OA) og gjør artikkelens fagfellevurderte, aksepterte versjon tilgjengelig i institusjonens vitenarkiv (egenarkivering), ev. med en embargoperiode/sperrefrist for tilgjengeliggjøring. Egenarkivering omfatter også åpne vitenskapelige artikler, bøker/bokkapitler og ph.d.-avhandlinger.

Hybrid OA: Betal ei ekstra publiseringsavgift (article processing charge, APC) når du publiserer i et abonnementstidsskrift​, for å gjøre artikkelen din åpent tilgjengelig (umiddelbar åpen tilgang).

​Les mer om definisjoner av OA​ (se faktabokser i høyremargen på nettsida)


Hvorfor publisere åpent?​​​

Offentlig finansiert forskning blir åpent tilgjengelig

Forskning som er offentlig finansiert, bør være tilgjengelig for alle. Samfunnet skal ikke behøve å betale for tilgang til denne forskninga.

Åpen tilgang fjerner prisbarrierer

Et mål med åpen tilgang er å bryte dagens finansieringsmodell for tidsskrift (abonnementsmodellen) og istedenfor skape en økonomisk modell der man ikke betaler for tilgang til forskningsresultater.

Åpen tilgang fjerner tilgangsbarrierer

Åpen tilgang gir alle like mulighet for tilgang til forskningsresultater. Bruk av åpne lisenser fører til at arbeidet kan deles og brukes med færre begrensninger.

Åpen tilgang sprer kunnskap

​​Ny kunnskap blir oppdaget raskere når den er åpent tilgjengelig. Fjerning av rettighetsbarrierer fører til at flere kan bruke og bygge videre på denne kunnskapen. Åpne publikasjoner blir lastet ned, lest og sitert oftere enn andre publikasjoner.​​

Åpen tilgang sikrer tilgang i framtida

Publikasjoner som arkiveres og gjøres tilgjengelig i åpne, institusjonsbaserte eller nasjonale arkiv, vil være tilgjengelige også i framtida.

Åpen tilgang lar forfatter beholde rettigheter

​​Ved åpen publisering beholder forfatter vanligvis rettigheter til å bruke eget arbeid.
​​

​Hvordan f​​in​​ne OA-litteratur?

Mange artikler både i åpne og i abonnementsbaserte tidsskrift er lovlig, gratis til​gjengelige. Du kan finne disse ved å søke i databaser over åpne tidsskrift, eller gjennom ulike programtillegg som identifiserer gratisversjoner av artikler. Les mer om hvordan finne OA-litteratur.​

Nyttige ressurser:

​​