Åpen tilgang til vitenskapelige publikasjoner

Åpen publisering (open access) innebærer at vitenskapelige publikasjoner gjøres gratis, umiddelbart og permanent tilgjengelig for alle via internett.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​En forfatter som publiserer open access (OA), beholder opphavsretten til publikasjonen, men gir brukere tillatelse til å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til fullteksten uten å forlange vederlag.

Utgifter til åpen publisering dekkes av forskningsfinansiør, Nord universitets publiseringsfond (OA-fond) eller gjennom universitetets deltakelse i nasjonale tidsskriftavtaler.​

Definisjoner gull-, grønn, hybrid OA

Gull-OA: Alle artiklene i et tidsskrift blir åpent tilgjengelige ved publisering, uten sperrefrist/embargo. 

Grønn OA: Egenarkivering av vitenskapelige artikler, -bøker/kapitler og doktorgradsavhandlinger i åpne vitenarkiv, ev. med embargo/sperrefrist.

Hybrid OA: Betaling av ekstra publiseringsavgift (APC) for å gjøre enkeltartikler åpent tilgjengelig i abonnementsbaserte tidsskrift.​​

​Les mer om definisjoner av OA​ (se faktabokser i høyremargen på nettsida)


Hvorfor publisere åpent?​​​

Offentlig finansiert forskning blir åpent tilgjengelig

Forskning som er offentlig finansiert, bør være tilgjengelig for alle. Samfunnet skal ikke behøve å betale for tilgang til denne forskninga.

Åpen tilgang fjerner prisbarrierer

Et mål med åpen tilgang er å bryte dagens finansieringsmodell for tidsskrift (abonnementsmodellen) og istedenfor skape en økonomisk modell der man ikke betaler for tilgang til forskningsresultater.

Åpen tilgang fjerner tilgangsbarrierer

Åpen tilgang gir alle like mulighet for tilgang til forskningsresultater. Bruk av åpne lisenser fører til at arbeidet kan deles og brukes med færre begrensninger.

Åpen tilgang sprer kunnskap

​​Ny kunnskap blir oppdaget raskere når den er åpent tilgjengelig. Fjerning av rettighetsbarrierer fører til at flere kan bruke og bygge videre på denne kunnskapen. Åpne publikasjoner blir lastet ned, lest og sitert oftere enn andre publikasjoner.​​

Åpen tilgang sikrer tilgang i framtida

Publikasjoner som arkiveres og gjøres tilgjengelig i åpne, institusjonsbaserte eller nasjonale arkiv, vil være tilgjengelige også i framtida.

Åpen tilgang lar forfatter beholde rettigheter

​​Ved åpen publisering beholder forfatter vanligvis rettigheter til å bruke eget arbeid.
​​

​Hvordan f​​in​​ne OA-litteratur?

Mange artikler både i åpne og i abonnementsbaserte tidsskrift er lovlig, gratis til​gjengelige. Du kan finne disse ved å søke i databaser over åpne tidsskrift, eller gjennom ulike programtillegg som identifiserer gratisversjoner av artikler. Les mer om hvordan finne OA-litteratur.​

Nyttige ressurser:

​​