Egenarkivering av vitenskapelige publikasjoner

Som ansatt ved Nord universitet skal du arkivere egne vitenskapelige publikasjoner i institusjonens åpent arkiv, Nord Open (egenarkivering). Slik blir publikasjonene dine mer synlige, og det blir lettere å dele forskningen din med kollegaer.

​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​Alle forskere som får innvilget støtte fra OA-fondet, er forpliktet til å arkivere publikasjo​nene sine i Nord Open. Artikler og bøker som er publisert med åpen lisens kan egenarkiveres uten ytterlige rettighetsklarering. Når forfatter overfører rettighetene sine til utgiver, må publikasjonen rettighetsklareres før den brukes videre - også av forfatteren selv. 

Universitetsbiblioteket har ansvar for rettighetsklarering av vitenskapelige publikasjoner som tilgjengeliggjøres i institusjonsarkivet Nord Open. Les mer om rettighetsklarering av vitenskapelige publikasjoner og artikkelbaserte ph.d.-avhandlinger.

Artikkelversjoner​

Ved tilgjengeliggjøring av artikler i åpne arkiv, andre plattformer eller nettsider, må forfatter forholde seg til utgivers retningslinjer for hvilken versjon av artikkel som kan tilgjengeliggjøres. Dette gjelder også hvis artikkelen skal lastes opp til forskningsnettverkstjenester som ResearchGate, Academia og ​Mendeley.​

Preprint/manuskriptversjon

Dette er versjonen av artikkelen før fagfellevurdering (utkast/manus som er sendt inn for å vurderes). Forfatter eier opphavsrett inntil eventuell kontraktinngåelse med utgiver. De fleste tidsskrifter tillater tilgjengeliggjøring av manuskriptversjoner i åpne arkiv, men noen tidsskrift tillater ikke at preprint legges ut før publisering.

Postprint/akseptert versjon

Dette er den versjonen som er akseptert og fagfellevurdert, men ikke den endelige, formaterte versjonen som tidsskriftet publiserer. Forfatter eier noen ganger rettighet til denne versjonen. Svært mange tidsskrifter tillater at denne versjonen gjøres tilgjengelig i åpne arkiv. Forskjellen mellom akseptert og publisert versjon omfatter endelig formatering, tidsskriftets logo, sidetall og ferdige referanser, samt siste korrekturlesning. Den aksepterte versjonen er den siste versjonen du sender til forlaget.

Publisert versjon

Dette er den versjonen som publiseres i tidsskriftet. Det er den endelige versjonen som er formatert og korrekturlest av utgiver. Denne versjonen kan gjenkjennes ved tidsskriftets logo, formatering og ferdige referanser. Utgiver vil som oftest eie rettighetene til denne versjonen. De fleste tidsskrift er restriktive til tilgjengeliggjøring av denne versjonen i åpne arkiv.

Dersom artikkelen har en åpen lisens​, vil den kunne tilgjengeliggjøres i et åpent arkiv i den publiserte versjonen. Informasjon om tidsskrift/utgivers retningslinjer for arkivering av ulike artikkelversjoner i åpent arkiv finnes i publiseringskontrakten, på utgivers nettsider eller i Sherpa/Romeo-databasen.​

Hvordan egenarkivere vitenskapelige pu​blikasjoner i Nord Open?

Vitenskapelige publikasjoner egenarkiveres etter følgende oppskrift:

  1. Logg inn i Cristin og søk frem den aktuelle publikasjonen. Om det ikke er registrert i Cristin, gjør dette først.
  2. I Cristin: Klikk på tallet foran posten for å få fram hele posten.
  3. Klikk på «Lever fulltekstdokument» (nederst i skjermbildet).
  4. Angi hvilken versjon du leverer. Utgiver tillater i de aller fleste tilfeller egenarkivering av den antatte, fagfellevurderte versjonen, slik at det er denne som skal lastes opp. 
  5. Last opp riktig versjon.
  6. Universitetsbiblioteket mottar den opplasta fullteksten og kontrollerer 
    • ​at utgiver tillater egenarkivering av den opplastede versjonen. I de tilfellene der publisert versjon tillates egenarkivert, blir denne versjonen arkivert
    • om utgiver har sperrefrist (embargo) på tilgjengeliggjøring, og iverksetter denne fristen i Nord Open

Se instruksjoner om hvordan laste opp fulltekst i gamle Cristin.

Dersom du bruker den nye versjonen av Cristin, se instruksjoner om hvordan laste opp fulltekst i nye Cristin​.​​