Nasjonale tidsskriftavtaler

Nord universitet deltar i nasjonalt forhandlede avtaler om åpen publisering med flere akademiske forlag. Avtalene omfatter de fleste av forlagenes tidsskrift.

​​​Publiseringsavtalene med Sage, Taylor & Francis og Wiley er utløpt - denne sida oppdateres så snart som vi har ny informasjon!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Publiseringsavtalene dekker APC (publiseringsavgift/article processing charges) i sin helhet eller gir våre forskere rabatt på APC. Som følge av avtalene har Nords forskere anledning til å publisere i de fleste (se avtalene for unntakene) av forlagenes tidsskrift. Gjennom avtalene blir artiklene gjort åpent tilgjengelig.​

I Kanalregisteret til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) er tidsskrift som inngår i publiseringsavtalene merket med "A" for avtale. Kanalregisteret viser også hvilke institusjoner som deltar i de ulike avtalene; Nord universitet deltar ikke i alle avtalene. 

Merk også at noen tidsskrift kun er inkludert i avtalen med lesetilgang ("read-only"); sjekk derfor alltid med forlagets tittelliste om publisering inngår i avtalen for det valgte tidsskriftet (lenker til tittellistene er tilgjengelige på denne sida).


Nasjonale årskvoter

Mange avtaler har en nasjonal årskvote for antall publikasjoner som kan publiseres av forskere ved institusjonene som deltar i avtalen*. Dette innebærer at dersom kvoten fylles før årets slutt, stenges muligheten for åpen publisering dette året. Da må forskerne enten søke om å få dekket utgiftene via OA-fondet (gull-OA) eller betale artikkelavgiftene gjennom egne midler (hybrid OA). Avtaler som ikke er utløpt eller under forhandling​, åpnes igjen f.o.m. 1. januar påfølgende år.

*Unntak: Association for Computing Machinery (ACM), Cambridge University Press (CUP), Elsevier og SAGE. ACM- og CUP-avtalene omfatter ubegrenset ​publisering i forlagenes hybrid- og gulltidsskrift, med unntak av enkelte tidsskrift eid av vitenskapelige foreninger (CUP) eller tidsskrift som ikke er eid av ACM (f.eks. IEEE). Elsevier og SAGE tilbyr ubegrenset publisering i hybridtidsskriftene som inngår i avtalen.​

Association for Computing Machinery (ACM)

Eventuelle merknader/nyheter: -

Avtalens varighet og omfang
1. januar 2022 - 31. desember 2024 (artikler antatt i perioden)
Avtaletype
Publiser-og-les-avtale
Inkluderte tidsskrift
​De fleste av forlagets egne tidsskrift og "conference proceedings" (gull- og hybridtidsskrift). Sjekk også Kanalregisteret til Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) er tidsskrift​.
NB: Tidsskrift som ikke er eid av ACM (f.eks. IEEE) er ikke en del av avtalen.
Kvalifiserte forfattere
Korresponderende forfatter* må være tilknyttet Nord universitet. Det er viktig at institusjonell e-post-adresse brukes, ettersom ACM bruker e-post-domene for å verifisere institusjonstilhørighet.
Artikkeltype
​Poenggivende vitenskapelige artikler
Tilgjengelig(e) lisens(er)
​Creative Commons-lisenser. Standard/anbefalt lisens: CC BY
Arbeidsflyt/hva må du gjøre
ACMs veiledning for forfattere​

I løpet av publiseringsprosessen vil ACM gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere åpent, uten ekstra kostnader. Velg da "Institutionally Paid Open Access".
Øvrig informasjon
Hovedtrekkene i avtale​n​
* Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsending av artikkelen til tidsskriftet. På enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

Cambridge University Press

Eventuelle merknader/nyheter: Avtalen er blitt reforhandlet og det er inngått ny avtale for perioden 01.01.2023 til 31.12.2024. Mer informasjon kommer!

Avtalens varighet og omfang
1. januar 2023 - 31. desember 2024 (artikler antatt i perioden) - Forlenget!
Avtaletype
Publiser-og-les-avtale
Inkluderte tidsskrift
De fleste gull- og hybridtidsskrift (se kolonne B - inkl. tidsskrift er merket med "par"). Noen få tidsskrift eid av vitenskapelige foreninger er ikke inkludert i avtalen.
Kvalifiserte forfattere
Korresponderende forfatter* må være tilknyttet Nord universitet. Det er viktig å registrere riktig tilknytning til Nord så tidlig som mulig i prosessen.
Artikkeltype
​Poenggivende vitenskapelige artikler (research articles og review articles)
Tilgjengelig(e) lisens(er)
CC BYCC BY-NCCC BY-NC-ND og CC BY-NC-SA
Arbeidsflyt/hva må du gjøre
​CUPs veiledning med arbeidsflyt for forfattere

I løpet av publiseringsprosessen vil CUP gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere åpent, uten ekstra kostnader. Velg åpen publisering når du signerer Author publishing agreement. Universitetsbiblioteket vil bekrefte din tilhørighet til Nord.
Øvrig informasjon
Hovedtrekkene i avtalen
* Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsending av artikkelen til tidsskriftet. På enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

Emerald

Eventuelle merknader/nyheter: Rabattavtalen gjelder kun for forskere som har egne midler til OA-publisering, ettersom OA-fondet ikke dekker publisering i hybridtidsskrift. Det er inngått ny avtale for 2023-2025, og det skal ikke være noen endringer for forskerne. Mer informasjon kommer! 

Avtalens varighet og omfang
​​1. januar 2023 - 31. desember 2025 (artikler antatt i perioden) Forlenget!
Avtaletype
Rabattavtale (10 %)
Inkluderte tidsskrift
De fleste hybridtids​skrift. NB: Rabatten gjelder kun for forskere som har egne midler til åpen publisering, ettersom universitetets OA-fond ikke dekker publisering i hybridtidsskrift.
Kvalifiserte forfattere
Korresponderende forfatter* må være tilknyttet Nord universitet. Det er viktig å registrere riktig tilknytning til Nord så tidlig som mulig i prosessen.
Artikkeltype
​Poenggivende vitenskapelige artikler
Tilgjengelig(e) lisens(er)
CC BY
Arbeidsflyt/hva må du gjøre
Se forlagets info om OA-publisering
Øvrig informasjonikke tilgjengelig
* Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsending av artikkelen til tidsskriftet. På enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

Elsevier

Eventuelle merknader/nyheter: Elsevier informerer på nettsida om avtalen om at kostnadene for OA-publisering dekkes; imidlertid gjelder dette bare hybridtidsskrift, ikke gulltidsskrift. 

Avtalens varighet og omfang​
1. januar 2022 - 31. desember 202​4 (artikler antatt i perioden)
Avtaletype
Publiser-og-les- og rabattavtale (15 % på gulltidsskrift)
Inkluderte tidsskrift
De fleste gull- og hybridtidsskrift​ (Elseviers søkeverktøy. Hybrid - gratis, gull-OA - 15 % rabatt). ​
Kvalifiserte forfattere
Korresponderende forfatter* må være tilknyttet Nord universitet. Det er viktig å registrere riktig tilknytning til Nord så tidlig som mulig i prosessen.
Artikkeltype
Poenggivende vitenskapelige artikler (full length articles og short communications) 
Tilgjengelig(e) lisens(er)
CC BY og CC BY-NC-ND
Arbeidsflyt/hva må du gjøre
Gulltidsskrift (rabattavtale): Forfatteren må sende en søknad om støtte fra OA-fondet når artikkelen blir antatt. Dersom søknaden innvilges, skal forfatteren oppgi fakturaadressen til Nord universitet / OA-fondet i Elsevier-portalen. Universitetsbiblioteket vil bekrefte institusjonstilhørighet. Betalingsprosessen håndteres deretter av universitetsbiblioteket. Les mer i Elseviers veiledning for gulltidsskrift.

Hybridtidsskrift: Straks en forfatter har fått antatt en artikkel i et hybridtidsskrift som inngår i avtalen, vil Elsevier tilby muligheten for å publisere åpent  (OA) uten ekstra kostnader. Forfatteren skal velge open access. Universitetsbiblioteket vil bekrefte institusjonstilhørighet. Se mer under forlagets info om OA-publisering​.
Øvrig informasjon
Hovedtrekkene i avtalen
* Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsending av artikkelen til tidsskriftet. På enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

Frontiers

Eventuelle merknader/nyheter: Det er inngått ny avtale for 2023, og det skal ikke være noen endringer for forskerne. Mer informasjon kommer! 

Avtalens varighet og omfang
1. januar 2023 - 31. desember 2023 (artikler antatt i avtaleperioden). Forlenget!
Avtaletype
Rabattavtale (10 %)
NB: Rabatten gjelder bare artikler hvor publiseringsavgiften betales sentralt (dvs. direkte fra OA-fondet).
Inkluderte tidsskrift
De fleste tidsskrift rangert av NSD på nivå 1 eller 2
Kvalifiserte forfattere
Korresponderende forfatter* må være tilknyttet Nord universitet. Det er viktig å registrere riktig tilknytning til Nord så tidlig som mulig i prosessen.
Artikkeltype
​Poenggivende vitenskapelige artikler (artikkeltype A og B)
Tilgjengelig(e) lisens(er)
CC BY
Arbeidsflyt/hva må du gjøre
​Oppgi Nord universitet som institusjonstilhørighet og «payer» (i feltet Frontiers Institutional Members) ved innsending av manus. Bruk helst din e-postadresse fra Nord.
Forfatteren må sende en søknad om støtte fra OA-fondet når artikkelen blir antatt. Dersom søknaden innvilges, vil 
universitetsbiblioteket bekrefte din institusjonstilhørighet, og håndtere fakturaen direkte. Forfatter er ikke involvert i faktureringsprosessen.
Øvrig informasjon
Hovedtrekkene i avtalen
* Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsending av artikkelen til tidsskriftet. På enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

SAGE

Eventuelle merknader/nyheter: Avtalen utløp 31.12.2022, og publiseringstilgangen er stoppet. Forhandlingene med forlaget fortsetter, og nettsida oppdateres så snart som vi har mer informasjon. ​ 

Spørsmål? Kontakt openaccess@nord.no​

Avtalens varighet og omfang
1. januar 2020 - 31. desember 2022 (artikler antatt i avtaleperioden) UTLØPT
Avtaletype
Publiser-og-les- og rabattavtale (20 % på gulltidsskrift)
Inkluderte tidsskrift
De fleste hybridtidsskrift og gulltidsskrift (se kolonne B - inkl. tidsskrift er merket med "par". Hybrid - gratis, gull-OA - 20 % rabatt)
Kvalifiserte forfattere
Korresponderende forfatter* må være tilknyttet Nord universitet. Det er viktig å registrere riktig tilknytning til Nord så tidlig som mulig i prosessen.
Artikkeltype
​Poenggivende vitenskapelige artikler (original research articles og literature reviews)
Tilgjengelig(e) lisens(er)
CC BY (standard – SAGE må kontaktes for valg av andre lisenser)
Arbeidsflyt/hva må du gjøre
​SAGEs veiledning med arbeidsflyt for forfattere

Gulltidsskrift (rabattavtale): Forfatteren må sende en søknad om støtte fra OA-fondet når artikkelen blir antatt. Dersom søknaden innvilges, skal forfatteren velge Nord universitet som fakturamottaker i SAGE-OA-portalen. Betalingsprosessen håndteres deretter av universitetsbiblioteket.

Hybridtidsskrift: I løpet av publiseringsprosessen vil SAGE gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere åpent (OA), uten ekstra kostnader. Velg da open access.
Øvrig informasjon
Informasjon fra forlaget

Hovedtrekkene i avtalen
* Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsending av artikkelen til tidsskriftet. På enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

Springer Nature

Eventuelle merknader/nyheter: Avtalen er blitt reforhandlet og det er inngått ny avtale for perioden 01.01.2023 til 31.12.2024. Det skal være ubegrenset publisering i hybridtidsskriftene som inngår i avtalen. Mer informasjon kommer!

Spørsmål? Kontakt openaccess@nord.no​

Avtalens varighet og omfang
1. januar 2023 - 31. desember 2024 (artikler antatt i avtaleperioden) - Forlenget!
Avtaletype
Publiser-og-les-avtale
Inkluderte tidsskrift
De fleste hybridtidsskrift (se kolonne B - inkl. tidsskrift er merket med "par")​
Kvalifiserte forfattere
Korresponderende forfatter* må være tilknyttet Nord universitet. Det er viktig å registrere riktig tilknytning til Nord så tidlig som mulig i prosessen.
Artikkeltype
​Poenggivende vitenskapelige artikler (original paper, review paper og brief communication)
​Tilgjengelig(e) lisens(er)
CC BY og CC BY-NC
Arbeidsflyt/hva må du gjøre
Springers veiledning  for forfattere

I løpet av publiseringsprosessen vil Springer Nature gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere åpent (OA), uten ekstra kostnader. Universitetsbiblioteket vil bekrefte din tilhørighet til Nord.
Øvrig informasjon
Hovedtrekkene i avtalen
* Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsending av artikkelen til tidsskriftet. På enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

Taylor & Francis

Eventuelle merknader/nyheter: Avtalen utløp 31.12.2022, og publiseringstilgangen er stoppet. Forhandlingene med forlaget fortsetter, og nettsida oppdateres så snart som vi har mer informasjon. ​ 

Spørsmål? Kontakt openaccess@nord.no​
​ 
I e-posten Taylor & Francis sender til forfattere når en artikkel er antatt for publisering, opplyser forlaget om at det fins en publiseringsavtale, og at de har informert Nord universitet om at artikkelen er blitt antatt. Det er viktig å være klar over at ikke alle tidsskrift inngår i avtalen, og at universitetsbiblioteket bare vil godkjenne i artikler antatt i hybridtidsskrift som inngår i avtalen. Artikler i hybridtidsskrift som er ekskludert fra avtalen godkjennes ikke. Det samme gjelder artikler i gulltidsskrift; dersom en forfatter har fått antatt en artikkel i et gulltidsskrift skal hen sende en søknad til OA-fondet, dersom hen ikke har egne midler til å dekke publiseringskostnadene.​ 

Avtalens varighet og omfang
1. januar 2020 - 31. desember 2022 (artikler antatt i avtaleperioden) UTLØPT
Avtaletype
Publiser-og-les-avtale
Inkluderte tidsskrift
De fleste hybridtidsskrift (se kolonne B - inkl. tidsskrift er merket med "par")
Kvalifiserte forfattere

​Korresponderende forfatter* må være tilknyttet Nord universitet. Det er viktig å registrere riktig tilknytning til Nord så tidlig som mulig i prosessen.
Artikkeltype
​Poenggivende vitenskapelige artikler (original articles)
Tilgjengelig(e) lisens(er)
CC BY og CC BY-NC-ND
Arbeidsflyt/hva må du gjøre
T&Fs veiledning for forfattere

​I løpet av publiseringsprosessen vil Taylor & Francis gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere åpent (OA), uten ekstra kostnader. Universitetsbiblioteket vil bekrefte din tilhørighet til Nord.
Øvrig informasjon
Informasjon fra forlaget

Brosjyre om avtalen

Hovedtrekkene i avtalen
* Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsending av artikkelen til tidsskriftet. På enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

Wiley

Eventuelle merknader/nyheter: Avtalen utløp 31.12.2022, og publiseringstilgangen er stoppet. Forhandlingene med forlaget fortsetter, og nettsida oppdateres så snart som vi har mer informasjon. ​ 

Spørsmål? Kontakt openaccess@nord.no​

Avtalens varighet og omfang
1. januar 2022 - 31. desember 2022​ (artikler antatt i avtaleperioden) UTLØPT
Avtaletype
Publiser-og-les-avtale
Inkluderte tidsskrift
Noen gull- og de fleste hybridtidsskrift (se kolonne B - inkl. tidsskrift er merket med "par")
Kvalifiserte forfattere
Korresponderende forfatter* må være tilknyttet Nord universitet. Det er viktig å registrere riktig tilknytning til Nord så tidlig som mulig i prosessen.

Artikkeltype

Poenggivende vitenskapelige artikler (primary research og review articles​)
​​Tilgjengelig(e) lisens(er)
CC BY og CC BY-NC-ND
Arbeidsflyt/hva må du gjøre
Se video som forklarer arbeidsflyten.

I løpet av publiseringsprosessen vil Wiley gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere åpent (OA), uten ekstra kostnader. Universitetsbiblioteket vil bekrefte din tilhørighet til Nord.

Øvrig informasjon
Informasjon fra forlaget

* Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsending av artikkelen til tidsskriftet. På enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.


Gull-OA - publise​​ring a​v artik​​ler i åpne tidsskrift

I åpne tidsskrift er alle artikler åpent tilgjengelige umiddelbart uten sperrefrist/embargo. Vanligvis beholder forfatter opphavsretten, og publikasjonene blir tilgjengelige med en åpen lisens.

NB: Flere tidsskrift/forlag bruker betegnelsen gull-OA om det som egentlig er hybrid OA (se info om hybrid lenger ned på sida). For å vite om et tidsskrift er gull-OA, sjekk www.doaj.org, hvor majoriteten av gull-OA-tidsskrift er registrert.​​

Grønn OA - egenarkivering​ av artikler i ​åpne​ vitenarkiv

Arkivering av vitenskapelige artikler, masteroppgaver, doktorgradsavhandlinger og annet vitenskapelig materiale i åpne vitenarkiv bidrar til åpen tilgang. Vitenskapelige artikler kan vanligvis legges ut åpent i postprintversjon/akseptert manusversjon (AAM), versjonen etter fagfellevurderinga er foretatt. Dette er den siste versjonen forfatteren har, men ikke den endelige, publiserte versjonen. Det vil ofte være krav fra forlag/tidsskrift om en sperrefrist (embargo) på tilgang på mellom 6 og 36 måneder etter publisering. Se veiledning om hvordan du kan egenarkivere  artiklene dine.​

Hybrid OA - åpen publ​isering av artikler i abonne​​mentsbaserte tidsskrift

Denne modellen innebærer frikjøp av enkeltartikler i abonnementsbaserte tidsskrift. Disse artiklene gjøres åpent tilgjengelig mot at det betales en ekstra publiseringsavgift (APC). Hybrid OA er vanligvis den mest kostbare veien mot åpen tilgang.​​​