Nasjonale tidsskriftavtaler

Nord universitet har inngått avtaler om åpen publisering med flere akademiske forlag. Avtalene omfatter de fleste av forlagenes tidsskrift.

​​​​​​​​​​​​​Publiseringsavtalene dekker APC (publiseringsavgift/article processing charges) i sin helhet eller gir våre forskere rabatt på APC. Som følge av avtalene har Nords forskere anledning til å publisere i de fleste (se avtalene for unntakene) av forlagenes tidsskrift. Gjennom avtalene blir artiklene gjort åpent tilgjengelig.​

Nasjonale årskvoter

De fleste avtalene har en nasjonal årskvote for antall publikasjoner som kan publiseres av forskere ved institusjonene som deltar i avtalen*. Dette innebærer at dersom kvoten fylles før årets slutt, stenges muligheten for åpen publisering dette året. Da må forskerne enten søke om å få dekket utgiftene via OA-fondet (gull-OA) eller betale artikkelavgiftene gjennom egne midler (hybrid OA). Avtalen åpnes igjen f.o.m. 1. januar påfølgende år. Flere av avtalene omfatter ei årlig økning i kvoten.

* Unntak: Cambridge University Press (CUP), Sage og ​Taylor & Francis (sistnevnte gjelder kun 2021). CUP-avtalen omfatter ubegrenset ​publisering i forlagets hybrid- og gulltidsskrift, med unntak av enkelte tidsskrift eid av vitenskapelige foreninger. Sage tilbyr ubegrenset publisering i hybridtidsskriftene som inngår i avtalen.​ Avtalene med Taylor & Francis, Springer Nature og Wiley inkluderer ubegrenset publisering i 2021.

Cambridge University Press (CUP)

Eventuelle merknader/nyheter: -

Avtalens varighet og omfang
1. januar 2020 - 31. desember 2022 (artikler antatt i perioden)
Avtaletype
Publiser-og-les-avtale
Inkluderte tidsskrift
De fleste gull- og hybridtidsskrift (se kolonne F - inkl. tidsskrift er Hybrid og Gold OA). Noen få tidsskrift eid av vitenskapelige foreninger er ikke inkludert i avtalen.
Kvalifiserte forfattere
Korresponderende forfatter* må være tilknyttet Nord universitet. Det er viktig å registrere riktig tilknytning til Nord så tidlig som mulig i prosessen.
Artikkeltype
​Poenggivende vitenskapelige artikler (research articles og review articles)
Tilgjengelig(e) lisens(er)
CC BY, CC BY-NC, CC BY-NC-ND og CC BY-NC-SA
Arbeidsflyt/hva må du gjøre
​CUPs veiledning med arbeidsflyt for forfattere

I løpet av publiseringsprosessen vil CUP gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere åpent, uten ekstra kostnader. Velg åpen publisering når du signerer Author publishing agreement. Universitetsbiblioteket vil bekrefte din tilhørighet til Nord.
Øvrig informasjon
Hovedtrekkene i avtalen (Unit)
* Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsending av artikkelen til tidsskriftet. På enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

Emerald

Eventuelle merknader/nyheter: Rabattavtalen gjelder kun for forskere som har egne midler til OA-publisering, ettersom OA-fondet ikke dekker publisering i hybridtidsskrift.

Avtalens varighet og omfang
1. januar 2019 - 31. desember 2022 (artikler antatt i perioden)
Avtaletype
Rabattavtale (10 %)
Inkluderte tidsskrift
De fleste hybridtidsskrift. NB: Rabatten gjelder kun for forskere som har egne midler til åpen publisering, ettersom universitetets OA-fond ikke dekker publisering i hybridtidsskrift.
Kvalifiserte forfattere
Korresponderende forfatter* må være tilknyttet Nord universitet. Det er viktig å registrere riktig tilknytning til Nord så tidlig som mulig i prosessen.
Artikkeltype
​Poenggivende vitenskapelige artikler
Tilgjengelig(e) lisens(er)
CC BY
Arbeidsflyt/hva må du gjøre
Se forlagets info om OA-publisering
Øvrig informasjon
​-
* Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsending av artikkelen til tidsskriftet. På enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

Elsevier

Eventuelle merknader/nyheter: ​-

Avtalens varighet og omfang​
1. januar 2021 - 31. desember 2021 (artikler antatt i perioden)​.
Avtaletype
Publiser-og-les-avtale
Inkluderte tidsskrift
De fleste gull- og hybridtidsskrift​ (Elseviers søkeverktøy)
Kvalifiserte forfattere
Korresponderende forfatter* må være tilknyttet Nord universitet. Det er viktig å registrere riktig tilknytning til Nord så tidlig som mulig i prosessen.
Artikkeltype
Poenggivende vitenskapelige artikler (full length articles og short communications) 
Tilgjengelig(e) lisens(er)
CC BY og CC BY-NC-ND
Arbeidsflyt/hva må du gjøre
​Elseviers veiledning med arbeidsflyt for forfattere

Straks du har fått antatt en artikkel i et tidsskrift som inngår i avtalen, vil Elsevier tilby muligheten for å publisere åpent  (OA) uten ekstra kostnader. Velg open access. Universitetsbiblioteket vil bekrefte din tilhørighet til Nord. Se mer under forlagets info om OA-publisering​.
Øvrig informasjon
Hovedtrekkene i avtalen
* Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsending av artikkelen til tidsskriftet. På enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

Frontiers

Eventuelle merknader/nyheter:

Avtalens varighet og omfang
1. januar 2020 - 31. desember 2022 (artikler antatt i avtaleperioden).
Avtaletype
Rabattavtale (10 %)
Inkluderte tidsskrift
Alle tidsskrift rangert av NSD på nivå 1 eller 2
Kvalifiserte forfattere
Korresponderende forfatter* må være tilknyttet Nord universitet. Det er viktig å registrere riktig tilknytning til Nord så tidlig som mulig i prosessen.
Artikkeltype
​Poenggivende vitenskapelige artikler (artikkeltype A og B)
Tilgjengelig(e) lisens(er)
CC BY
Arbeidsflyt/hva må du gjøre
​Oppgi Nord som institusjonstilhørighet og «payer» (i feltet Frontiers Institutional Members) ved innsending av manus. Bruk helst din e-postadresse fra Nord.
Forfatteren må sende en søknad om støtte fra OA-fondet når artikkelen blir antatt. Dersom søknaden innvilges, vil 
universitetsbiblioteket bekrefte din institusjonstilhørighet, og håndtere fakturaen direkte. Forfatter er ikke involvert i faktureringsprosessen.
Øvrig informasjon
Hovedtrekkene i avtalen
* Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsending av artikkelen til tidsskriftet. På enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

Sage

Eventuelle merknader/nyheter: -

Avtalens varighet og omfang
1. januar 2020 - 31. desember 2022 (artikler antatt i avtaleperioden)
Avtaletype
Publiser-og-les- og rabattavtale (20 % på gulltidsskrift)
Inkluderte tidsskrift
De fleste hybridtidsskrift og gulltidsskrift (se kolonne H: inkl. tidsskrift er Hybrid (gratis), Gold OA - no APC og Gold OA - 20 % discount)
Kvalifiserte forfattere
Korresponderende forfatter* må være tilknyttet Nord universitet. Det er viktig å registrere riktig tilknytning til Nord så tidlig som mulig i prosessen.
Artikkeltype
​Poenggivende vitenskapelige artikler (original research articles og literature reviews)
Tilgjengelig(e) lisens(er)
CC BY (standard – Sage må kontaktes for valg av andre lisenser)
Arbeidsflyt/hva må du gjøre
​Sages veiledning med arbeidsflyt for forfattere

Gulltidsskrift (rabattavtale): Forfatteren må sende en søknad om støtte fra OA-fondet når artikkelen blir antatt. Dersom søknaden innvilges, skal forfatteren velge Nord universitet som fakturamottaker i Sage-OA-portalen. Betalingsprosessen håndteres deretter av universitetsbiblioteket.

Hybridtidsskrift: I løpet av publiseringsprosessen vil Sage gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere åpent (OA), uten ekstra kostnader. Velg da open access.
Øvrig informasjon
Informasjon fra forlaget
* Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsending av artikkelen til tidsskriftet. På enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

Springer Nature

Eventuelle merknader/nyheter: I 2021 får Nord-forskere tilgang til ubegrenset publisering via denne avtalen. Merk at dette kun gjelder hybridtidsskrift.

Avtalens varighet og omfang
1. januar 2020 - 31. desember 2022 (artikler antatt i avtaleperioden)
Avtaletype
Publiser-og-les-avtale
Inkluderte tidsskrift
De fleste hybridtidsskrift (se kolonne G - inkl. tidsskrift er Hybrid - Open Choice)
Kvalifiserte forfattere
Korresponderende forfatter* må være tilknyttet Nord universitet. Det er viktig å registrere riktig tilknytning til Nord så tidlig som mulig i prosessen.
Artikkeltype
​Poenggivende vitenskapelige artikler (original paper, review paper og brief communication
​Tilgjengelig(e) lisens(er)
CC BY og CC BY-NC
Arbeidsflyt/hva må du gjøre
Springers veiledning  for forfattere

I løpet av publiseringsprosessen vil Springer Nature gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere åpent (OA), uten ekstra kostnader. Universitetsbiblioteket vil bekrefte din tilhørighet til Nord.
Øvrig informasjon
Hovedtrekkene i avtalen
* Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsending av artikkelen til tidsskriftet. På enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

Taylor & Francis

Eventuelle merknader/nyheter: ​I 2021 får Nord-forskere tilgang til ubegrenset publisering via denne avtalen. Merk at dette kun gjelder hybridtidsskrift.

Avtalens varighet og omfang
1. januar 2020 - 31. desember 2022 (artikler antatt i avtaleperioden) 
Avtaletype
Publiser-og-les-avtale
Inkluderte tidsskrift
De fleste hybridtidsskrift
Kvalifiserte forfattere

​Korresponderende forfatter* må være tilknyttet Nord universitet. Det er viktig å registrere riktig tilknytning til Nord så tidlig som mulig i prosessen.
Artikkeltype
​Poenggivende vitenskapelige artikler (original articles)
Tilgjengelig(e) lisens(er)
CC BY og CC BY-NC-ND
Arbeidsflyt/hva må du gjøre
T&Fs veiledning for forfattere

I løpet av publiseringsprosessen vil Taylor & Francis gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere åpent (OA), uten ekstra kostnader. Universitetsbiblioteket vil bekrefte din tilhørighet til Nord.
Øvrig informasjon
Informasjon fra forlaget

Brosjyre om avtalen

Hovedtrekkene i avtalen
* Med korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsending av artikkelen til tidsskriftet. På enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.

Wiley

Eventuelle merknader/nyheter: I 2021 får Nord-forskere tilgang til ubegrenset publisering via denne avtalen

Avtalens varighet og omfang
1. april/1. mai. 2019 – 31. desember 2021 (artikler antatt i avtaleperioden)
Avtaletype
Publiser-og-les-avtale
Inkluderte tiddsskrift
Noen gull- og de fleste hybridtidsskrift

Kvalifiserte forfattere
Korresponderende forfatter* må være tilknyttet Nord universitet. Det er viktig å registrere riktig tilknytning til Nord så tidlig som mulig i prosessen.


Artikkeltype

Poenggivende vitenskapelige artikler (primary research og review articl
es)
​​Tilgjengelig(e) lisens(er)
CC BY og CC BY-NC-ND
Arbeidsflyt/hva må du gjøre
Se video som forklarer arbeidsflyten.

I løpet av publiseringsprosessen vil Wiley gjøre deg oppmerksom på muligheten for å publisere åpent (OA), uten ekstra kostnader. Universitetsbiblioteket vil bekrefte din tilhørighet til Nord.


Øvrig informasjon
Informasjon fra forlaget

ed korresponderende forfatter menes den forfatteren som er ansvarlig for innsending av artikkelen til tidsskriftet. På enkelte fagområder er korresponderende forfatter også kjent som førsteforfatter.


Gull-OA - publise​​ring a​v artik​​ler i åpne tidsskrift

I åpne tidsskrift er alle artikler åpent tilgjengelige umiddelbart uten sperrefrist/embargo. Vanligvis beholder forfatter opphavsretten, og publikasjonene blir tilgjengelige med en åpen lisens.

NB: Flere tidsskrift/forlag bruker betegnelsen gull-OA om det som egentlig er hybrid OA (se info om hybrid lenger ned på sida). For å vite om et tidsskrift er gull-OA, sjekk www.doaj.org, hvor majoriteten av gull-OA-tidsskrift er registrert.​​

Grønn OA - egenarkivering​ av artikler i ​åpne​ vitenarkiv

Arkivering av vitenskapelige artikler, masteroppgaver, doktorgradsavhandlinger og annet vitenskapelig materiale i åpne vitenarkiv bidrar til åpen tilgang. Vitenskapelige artikler kan vanligvis legges ut åpent i postprintversjon/akseptert manusversjon (AAM), versjonen etter fagfellevurderinga er foretatt. Dette er den siste versjonen forfatteren har, men ikke den endelige, publiserte versjonen. Det vil ofte være krav fra forlag/tidsskrift om en sperrefrist (embargo) på tilgang på mellom 6 og 36 måneder etter publisering. Se veiledning om hvordan du kan egenarkivere  artiklene dine.​

Hybrid OA - åpen publ​isering av artikler i abonne​​mentsbaserte tidsskrift

Denne modellen innebærer frikjøp av enkeltartikler i abonnementsbaserte tidsskrift. Disse artiklene gjøres åpent tilgjengelig mot at det betales en ekstra publiseringsavgift (APC). Hybrid OA er vanligvis den mest kostbare veien mot åpen tilgang.​​​